20 juli 2023 - Nieuws

Amateursportvereniging? Vraag voor 4 september uw subsidie voor energiekosten aan!

Heeft uw sportvereniging hoge energiekosten? Er is een nieuwe regeling die kan helpen. Deze heet de specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen (SPUK NEAS). Het is een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energiekosten in 2022 en/of 2023. Het is bedoeld voor amateursportverenigingen, die de hoge energieprijzen niet kunnen betalen.

Let op:

  • Het is alleen voor amateursportverenigingen die de TEK-regeling niet kunnen gebruiken.
  • De vergoeding is maximaal het bedrag van de energiekosten van de vereniging van 2019.

De gemeente Maastricht verzamelt alle aanvragen

  • De gemeenten moeten uiterlijk 15 september 2023 de SPUK NEAS aanvragen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
  • De minister besluit uiterlijk 11 december 2023. Zodra de gemeente het totale subsidiebedrag heeft ontvangen, betaalt de gemeente Maastricht uit aan de amateursportverenigingen.

Er is 6 miljoen euro beschikbaar

Is het totaal van de aanvragen hoger dan die 6 miljoen euro? Dan verdeelt de minister het geld evenredig over de aanvragen.

Heeft uw amateursportvereniging in de periode 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023 subsidie gekregen van het Energie Noodfonds Maastricht 2022-2023? Dan vermindert de gemeente de subsidie van de minister met dat bedrag.


U kunt aanvragen tot en met 4 september 17.00 uur

Vraag de tegemoetkoming op tijd aan .


Waar vindt u de officiële regeling?

Bekijk de SPUK NEAS regeling.