20 oktober 2021 - Nieuws

Begroting 2022 in 1 oogopslag

De gemeenteraad stelt 9 november 2021 de Begroting 2022 vast. Van die begroting hebben we een infographic gemaakt zodat u in 1 oogopslag kunt zien waar we het geld aan besteden.

De komende weken praat de raad over de  Begroting 2022 in verschillende domeinvergaderingen.

Van de begroting is ook een infographic gemaakt. Zodat u in 1 oogopslag de uitgaven, inkomsten en de belangrijkste beleidsvelden waar het geld aan besteed wordt, kunt zien.

Bekijk de begroting in 1 oogopslag