29 november 2019 - Nieuws

Bekendmaking subsidieplafonds uitgesteld

De volgende cultuurplanperiode 2021-2024 komt er weer aan. Voor de verlening van 4-jarige subsidies 'professionele kunst' wordt normaal 1 jaar voor het begin van de nieuwe periode de functies en subsidieplafonds bekend gemaakt, zodat instellingen kunnen inschrijven. Dat betekent dat de bekendmaking voor de komende periode in december 2019 zou zijn. Door de nog lopende gemeentelijke bezuinigingsdiscussie wordt de bekendmaking uitgesteld. Meer informatie en de planning staat in onderstaande brief.