21 november 2019 - Nieuws

Bekendmakingen week 47

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2019 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.  

6211 AX, Boschstraat 76 en Batterijstraat 13-15-17, het realiseren van een nieuw 5-sterren hotel, 18-1639WB, 31-10 (WB06)

6211 CD, van Hasseltkade 23, het renoveren van het volledige monumentale dak aan de voor- en achterzijde van het pand, 19-2205WB, 7-11 (WB01)

6211 CL, Markt 67, het restaureren van de zolder en het toevoegen van een appartement, 19-2218WB, 11-11 (WB01)

6211 CR, Nieuwstraat 13, het aanbrengen van een sticker tegen de binnenzijde van het raam, 19-2234WB, 13-11 (WB01)

6211 EN, Kesselskade 48, het starten van detailhandel met droge horeca - 2019-207114, 19-2105WB, 13-11 (23)

6211 LL, Tongersestraat 27, het plaatsen van een zonnescherm aan de voorgevel en het verven van de voorgevel, 19-1622WB, 7-11 (WB02)

6211 ME, Tapijnkazerne 20, het exploiteren van een terras, 19-2239WB, 13-11 (WB01)

6211 RC, Herbenusstraat 99A, het legaliseren van 3 kamers en 1 dakkapel, 19-1396WB, 8-11 (WB02)

6211 ST, Grote Gracht 31 - 33, het intern verbouwen van het pand en het toevoegen van een appartement, 19-2216WB, 11-11 (WB01)

6212 AR, Sint Lambertuslaan 13, het verbouwen van het woonhuis, 19-2213WB, 8-11 (WB01)

6212 AR, Sint Lambertuslaan 19, het kappen van 1 walnotenboom, 19-2243WB, 13-11 (WB01)

6212 EM, Mosasaurusweg 62, het kappen van 1 blauwspar, 19-2109WB, 8-11 (WB02)

6213 CD, Athoslaan 12A, het wijzigen van de bestaande bijeenkomst- en kantoorfunctie in bijeenkomstfunctie met horeca en kantoor- en industriefunctie, 19-1064WB, 13-11 (WB03)

6213 CV, Gardelaan 17, het rooien van de haag en het plaatsen van een houten schutting bedekt met klimop, 19-1451WB, 7-11 (WB02)

6214 AA, Sint Annalaan 1A, het plaatsen van een verlicht gevelbord met logo, 19-2208WB, 7-11 (WB01)

6214 XZ, Javastraat 37, het plaatsen van een aluminium carport, 19-1964WB, 13-11 (WB03)

6216 NZ, Glazeniersdreef 58, het verplaatsen van de voordeur, het uitbreiden van de hal en het bouwen van een carport, 19-1889WB, 11-11 (WB02)

6217 **, Cellostraat, het aanleggen van een uitrit door middel van een verlaagd trottoir, 19-2221WB, 11-11 (WB01)

6217 CT, Clavecymbelstraat 12, het vervangen van de handelsreclame, 19-2231WB, 12-11 (WB01)

6217 VG, Tiecelijnstraat 2A, het rooien van 2 bomen, 19-2055WB, 13-11 (WB02)

6218 WC, Stormramruwe 11, het plaatsen van een buitenunit voor de warmtepomp in de tuin, 19-2220WB, 11-11 (WB01)

6219 NE, Bosscherweg ongenummerd, het verbeteren van de dijk langs sluis Bosscherveld, 19-1668WB, 8-11 (WB02)

6221 AN, Matthias Wijnandsstraat 2, het kappen van 1 beukenboom, 19-2240WB, 13-11 (WB01)

6221 BL, Wilhelminasingel 76, het verbouwen van het kantoorpand tot 6 appartementen, 19-1834WB, 13-11 (WB03)

6221 CA, Alexander Battalaan 27, het legaliseren van de woningsplitsing aan de straatzijde, 19-1859WB, 7-11 (WB03)

6221 CA, Alexander Battalaan 29, het legaliseren van de kamerverhuur (4) in de woning aan de straatzijde, 19-1860WB, 7-11 (WB03)

6221 EG, Rechtstraat 25, het aanbrengen van markiezen en reclame, 19-1593WB, 13-11 (WB02)

6222 AK, Meerssenerweg 152, het rooien van 2 kastanjebomen, 19-2206WB, 7-11 (WB01)

6222 NX, Schoenerweg 36, het optimaliseren van de opstelling van koolfilters geuremissie te verminderen - 2019-207489, 19-2212WB, 8-11 (WB01)

6222 PG, Weert 9, het plaatsen van een bijgebouw, 19-2021WB, 13-11 (WB02)

6223 **, Parkeerterrein naast Bovenstraat 2, het realiseren van een sportkooi, 19-2204WB, 7-11 (WB01)

6224 CP, President Rooseveltlaan 237A, het vervangen van 2 ramen op de begane grond door 3 nieuwe ramen, 19-1911WB, 13-11 (WB03)

6225 GV, Eikenhoven 85, het kappen van 1 valse acaciaboom in de achtertuin, 19-2197WB, 11-11 (WB02)

6225 XS, Geusseltweg 31C, het plaatsen van een koelmachine in het kantoorpand, 19-2229WB, 12-11 (WB01)

6226 AW, Ambyerstraat Zuid 51, het verbouwen van het woonhuis, 19-2224WB, 12-11 (WB01)

6226 DR, Gerbergaplantsoen 22, het uitbouwen van de 2e verdieping, 19-1724WB, 8-11 (WB02)

6226 NK, Bemelergrubbe 5, een aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik, 19-2207WB, 7-11 (WB01)

6226 VJ, Oostermaasweg 10, het kappen van 4 coniferen, 19-2203WB, 7-11 (WB01)

6226 WR, Gaspeldoorn 8, het vervangen van ramen en deuren en het doen van interne wijzigingen en het realiseren van een uitbouw en overkappingen aan de woning, 19-2237WB, 13-11 (WB01)

6227 AB, Akersteenweg 84, het wijzigen van de bestemming detailhandel (winkel) naar de bestemming wonen, 19-2225WB, 12-11 (WB01)

6227 AD, Akersteenweg 152, het kappen van 3 dennenbomen, 19-2226WB, 12-11 (WB01)

6227 AN, Demertstraat 89, het kappen van 1 dode boom (Fraxinus Excelsior), 19-2116WB, 8-11 (WB02)

6227 GH, Drenckgaard 113, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, 19-2214WB, 10-11 (WB01)

6227 VL, Burgemeester Kessensingel 94, het kappen van 2 coniferen, 19-2200WB, 13-11 (WB02)

6227 VL, Burgemeester Kessensingel 94, het kappen van 2 coniferen, 19-2200WB, 7-11 (WB01)

6229 **, Beukenlaan, het aanpassen van de monumentale bomenlaan, 19-2029WB, 13-11 (WB02)

6229 EN, Paul-Henri Spaaklaan 1, het verbouwen van de Noordtoren, 19-2076WB, 7-11 (WB02)

6229 GS, Gaetano Martinolaan 50, het plaatsen van een naamzuil, 19-2238WB, 13-11 (WB01)

6229 PM, Watermolen 28, het aanbrengen van een nieuwe rolpoort, 19-1938WB, 13-11 (WB03)

Verklaring van de categorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning

WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB06 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure met zienswijzen en/of met wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB06: Dit besluit ligt vanaf 22 november 2019 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Tegen dit besluit kan binnen zes weken, ingaande de dag nadat het ter inzage ligt, beroep worden ingesteld door: degenen die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd. Dit besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn tenzij een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen

Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaarschrift-indienen. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.