8 juli 2020 - Nieuws

Belastingen voor ondernemers worden geleidelijk weer ingevorderd

Inwoners en ondernemers in Maastricht betalen gemeentelijke belastingen aan de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen). BsGW heeft in de afgelopen maanden, in verband met het Coronavirus, uitstel van betaling verleend aan ondernemers. Ook zijn er geen automatische incasso’s uitgevoerd van maart tot en met juni 2020. Hiermee volgde BsGW de landelijke lijn en de bestuurlijke wens van de samenwerkende gemeenten en het waterschap.  

Deze maatregel wordt na 30 juni niet verlengd. De gemeente Maastricht had hier wel voor gepleit, maar een meerderheid van de gemeenten in de BsGW wenst geen uitstel meer te verlenen. Reden is dat er ook (veel) ondernemers zijn die weer kunnen en willen betalen. Vanaf 1 juli start BsGW de inning van belastingen voor ondernemers daarom geleidelijk weer op. 

Ondernemers ontvangen eerst een kosteloze betalingsherinnering en pas na augustus zullen, indien nodig, aanmaningen verstuurd worden. Ook zijn er meer mogelijkheden voor een betalingsregeling. Hiermee zal coulant worden omgegaan: zeker richting ondernemers die zich in die hoek bevinden waar de hardste klappen vallen, zoals bijvoorbeeld toerisme, recreatie en horeca. BsGW wil voorkomen dat ondernemers bij uitblijven van betaling meteen worden geconfronteerd met extra (aanmanings-)kosten.

BsGW heeft tot 30 juni ook geen rente in rekening gebracht op uitgestelde betalingen. De Rijksoverheid had deze tijdelijke maatregel in mei geadviseerd voor een periode van drie maanden. BsGW blijft de landelijke lijn volgen en verwacht dit te kunnen continueren tot 1 oktober 2020.

Vanaf 1 juli gaat BsGW ook weer aanslagen opleggen betreffende OZB, rioolheffingen, afvalstoffenheffing, reinigingsrecht en hondenbelasting. Eventuele nieuwe aanslagen reclame-, precario- en toeristenbelasting worden pas tegen het einde van het jaar opgelegd. Ook voor deze aanslagen kan individueel uitstel van betaling of een betalingsregeling worden aangevraagd bij BsGW.

Voor horecaondernemers die vanwege corona tijdelijk minder stoelen kunnen plaatsen, kijkt de gemeente naar een kortingsregeling voor wat betreft precariobelasting.

BSgW