13 maart 2020 - Nieuws

Bericht burgemeester aan inwoners

Beste Maastrichtenaren,

De gevolgen van het coronavirus zijn nu stevig voelbaar in ons land en dus ook in Maastricht. Gisteren heeft zowel het kabinet als de gemeente Maastricht een aantal maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben een grote invloed op het dagelijks leven van ons allemaal. Instellingen sluiten de deuren, evenementen worden afgelast en zoveel mogelijk thuiswerken is voorlopig het advies.

Ik voel mee met alle mensen, bedrijven en instellingen die geraakt worden door het virus en de gevolgen daarvan. Hoewel iedereen zal begrijpen dat veiligheid en gezondheid op dit moment boven alles gaan, zijn de consequenties voor velen van u ingrijpend. Het stadsbestuur leeft met u mee. Tegelijkertijd vraag ik u allen om steun en hulp te bieden aan elkaar. Help stadsgenoten die het moeilijk hebben, die kampen met gezondheidsproblemen of die om welke reden dan ook kwetsbaar zijn. Ik ken Maastricht als een stad met een enorm sociaal hart. Laat dat vooral spreken en wees een steun voor mensen die dat nodig hebben. Let nog wat meer op elkaar: we hebben elkaar nodig.

Voor de gemeente Maastricht gaan de werkzaamheden de komende tijd zoveel mogelijk door. Nog meer dan anders richten we onze inzet op de zorg voor onze inwoners. Ook onze reguliere taken zullen we zo goed als mogelijk voortzetten. U kunt dus gewoon terecht voor zaken als paspoorten en rijbewijzen, maar digitale afhandeling voor zaken met de gemeente geniet wel de voorkeur. Ook uw afval bijvoorbeeld zal gewoon worden opgehaald.

Ik spreek mijn groot respect uit voor iedereen die ervoor zorgt dat ons dagelijks leven zo normaal mogelijk doorgaat deze weken. Ook bedank ik mensen werkzaam in de zorg, het onderwijspersoneel en anderen die zich professioneel inzetten voor onze medemens. Dank voor uw inzet, zeker in deze tijd!

Tot slot: wees alert, volg de (medische) adviezen op, maar probeer niet in paniek te raken, daar is niemand mee geholpen. Leef uw leven zoveel mogelijk zoals u dat gewend bent te doen, maar zoals gezegd met inachtneming van de adviezen en de genomen maatregelen. Ik dank u allen voor uw begrip en uw medewerking. Mochten er de komende tijd nieuwe maatregelen worden genomen, dan wordt u daar uiteraard over geïnformeerd.    

Met vriendelijke groet,

Annemarie Penn-te Strake
Burgemeester van Maastricht