21 juli 2022 - Nieuws

College stelt zich voor: wethouder Hubert Mackus

Maastricht, stad van verbondenheid. Dat is de titel van het bestuursakkoord 2022-2026 dat de partijen Seniorenpartij Maastricht, D66, CDA, PvdA, PVM, VVD en Volt op 7 juni 2022 presenteerden. In het akkoord staan hun plannen voor Maastricht op hoofdlijnen. Zeven wethouders en de burgemeester gaan aan de slag met de uitwerking. De tekst van het akkoord, inclusief samenvatting in het Engels en Mestreechs, is te vinden op onze pagina over het bestuursakkoord.

 

Maar wie zijn nou die wethouders die voor u aan de slag gaan? De komende weken stellen we ze aan u voor. Vandaag is het de beurt aan Hubert Mackus (CDA), wethouder Economie, Sport, Water, Natuur en Landschap. Hij werd 19 juli 2022 beëdigd als wethouder van Maastricht.

Waarom wilt u graag wethouder van Maastricht zijn?

Door ziekte van Niels Peeters viel er plots een plek vrij in het nieuwe college. Ik ben dankbaar en vereerd dat het CDA Maastricht mij gevraagd heeft om zijn werk voort te zetten. Maastricht is een fantastische stad, met een rijk verleden en een glansrijke toekomst. Aan die toekomst wil ik graag bijdragen, samen met inwoners en ondernemers. Het nieuwe coalitieakkoord kent als belangrijkste ambitie het meer en beter betrekken van de stad. Daarvoor is het nodig dat ik de stad in al haar facetten ga beleven en ervaren. Daarom is het voor mij ook volkomen logisch dat ik naar Maastricht verhuis. Ik kijk ernaar uit om de inwoners en alle partners in de stad snel te ontmoeten.

Wat mogen de inwoners van u verwachten?

Maastricht is een economisch sterke stad en dat moet ook in de toekomst zo blijven. Daarom moeten we blijven investeren in een aantrekkelijk ondernemers- en vestigingsklimaat, met stevige aandacht voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Een doorontwikkeling van Randwyck met ruimte voor een 2e broedplaats voor nieuwe startende kennisbedrijven is nodig om de kenniseconomie van de stad naar een volgend niveau te tillen. Daarnaast hebben we een grote opgave om Maastricht te beschermen tegen hoogwater en droogte. Daar moeten we de komende jaren stappen in zetten, samen met betrokken partners, op een manier die ook kwaliteit toevoegt aan de stad. Tot slot wil ik zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen krijgen in mooie, up-to-date sportlocaties en verbeterde sport- en speelvoorzieningen in de wijken.

Bekijk de portefeuille van wethouder Hubert Mackus

Portretfoto wethouder Hubert Mackus 2022