6 juli 2022 - Nieuws

College stelt zich voor: wethouder Johan Pas

Maastricht, stad van verbondenheid. Dat is de titel van het bestuursakkoord 2022-2026 dat de partijen Seniorenpartij Maastricht, D66, CDA, PvdA, PVM, VVD en Volt op 7 juni 2022 presenteerden. In het akkoord staan hun plannen voor Maastricht op hoofdlijnen. Zeven wethouders en de burgemeester gaan aan de slag met de uitwerking. De tekst van het akkoord, inclusief samenvatting in het Engels en Mestreechs, is te vinden op onze pagina over het bestuursakkoord.

 

Maar wie zijn nou die wethouders die voor u aan de slag gaan? De komende weken stellen we ze aan u voor. Vandaag is het de beurt aan Johan Pas (D66), wethouder Wonen, Onderwijs, Welstand en Studentenstad.

Waarom wilt u graag wethouder van Maastricht zijn?

Ik ben er trots op dat ik mee mag bouwen aan een Maastricht van morgen. Een Maastricht waarin kansen zijn voor iedereen. De jeugd heeft de toekomst. Goed onderwijs is daar een voorwaarde van. Ook moet er hard gewerkt worden aan de realisatie van meer betaalbare woningen. Voor jongeren, voor starters op de woningmarkt, maar zeker ook voor senioren. Die kunnen langer zelfstandig in hun eigen omgeving blijven wonen als de woningen levensloopbestendig worden gemaakt.

 Wat mogen de inwoners van u verwachten?

De komende jaren wil ik me vooral inzetten voor de verdere ontwikkeling van integrale kindcentra en de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg. Ook wil ik me hard maken voor de herinrichting van het onderwijs, zodat we leerlingen in Maastricht en omgeving goed onderwijs bieden, een breed aanbod in toekomstbestendige gebouwen. De gemeente kan dat alles overigens niet alleen realiseren. Dat kan alleen door samen te werken met de universiteit, met de woningcorporaties en met projectontwikkelaars. Voor die samenwerking ga ik me inzetten.

Bekijk de portefeuille van wethouder Johan Pas

Johan Pas