12 december 2019 - Nieuws

De Beukenlaan in de revisie

De Beukenlaan is een groen Rijksmonument dat loopt tussen P+R Noord en het landgoed Vaeshartelt. De laan met rode beuken is een recreatief wandel- en fietspad. Een aantal bomen zijn ziek of dood. Eind mei is de laan afgesloten, omdat bomen aan dit pad spontaan omvielen. Dit bracht de veiligheid in gevaar. Het is dus tijd voor een opknapbeurt. De gevaarlijke bomen die ziek of dood zijn, worden eerst gekapt. De Beukenlaan gaat 10 januari 2020 weer open voor fietsers en wandelaars. De laan oogt dan niet mooi, maar is wel veilig.
Beukenlaan revisie

Voorbereidingen

Al voor de laan echt gevaar liep, is een projectteam begonnen met de voorbereidingen van het opknappen van de Beukenlaan. Samen met betrokken burgers (Vrienden van Vaeshartelt) en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is de afgelopen jaren onderzocht hoe de laan het beste kan worden opgeknapt. Er is voor gekozen om zo veel mogelijk oude beuken te behouden. We kappen de zieke en dode bomen en laten de gezonde staan. Omdat je aan de stam niet ziet of een boom ziek is, zijn er trekproeven uitgevoerd door een onderzoeksbureau.

Ecologie

Onderzoek van ecologen stelt vast dat de Beukenlaan een vliegroute is voor diverse soorten vleermuizen. Daarom was het van belang om aanvullend onderzoek te doen om vast te stellen of vleermuizen zich genesteld hebben in (dode) bomen. Dit onderzoek liet zien dat in één dode boom een vleermuis ‘huist’. Deze boom verstevigen we voor de veiligheid. Als de boom verder afsterft, zal deze vleermuis vanzelf een andere plek opzoeken. De boom vervangen we dan voor een nieuw exemplaar. 

Toekomst

In het voorjaar van 2020 gaan we verder met de Beukenlaan. Eerst halen we de resten van bomen die gekapt worden uit de bodem en maken we tijd voor archeologisch onderzoek. Daarna worden nieuwe rode beuken geplant. Als laatste brengen we klinkers aan voor het nieuwe fietspad.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van:

Logo provincie Limburg
Logo Buitengoed Geul en Maas