23 maart 2021 - Nieuws

Denkt u ook mee?

We maken beleid en plannen en we organiseren verschillende activiteiten. Dat doen we het liefst samen met u. Participatie noemen we dat. Maar hoe kunnen we het beste met u samenwerken? Uw ideeën daarover horen we graag bij 1 van de 2 online bijeenkomsten op 15 en 21 april. De bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur en duren ongeveer 2 uur. Samen gaan we aan de slag om antwoord te krijgen op vragen zoals:  Vindt u het eigenlijk belangrijk dat wij om uw mening vragen? Wat moeten we als gemeente met verschillende meningen doen? En wat doet de gemeente als uit participatie blijkt dat inwoners een andere mening hebben dan de gemeenteraad?

Wilt u met ons meedenken over participatie? Meld u dan aan  via:  www.gemeentemaastricht.nl/burgerparticipatie

 

#spreekjeuit #Maastricht 

Denkt u met ons mee?