9 juli 2020 - Nieuws

Gemeente Maastricht ondertekent Schone Lucht Akkoord

Gisteren ondertekende Maastricht het Schone Lucht Akkoord. Dit akkoord is in 2019 door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgesteld, samen met provincies en gemeenten. Het is een intentieverklaring om samen te werken aan maatregelen die op landelijke en/of regionale schaal ingezet kunnen worden om de luchtkwaliteit te verbeteren en gezondheidswinst te behalen. Het doel is om in 2030 50% gezondheidswinst te hebben gerealiseerd door schonere lucht.
schone lucht

Gert-Jan Krabbendam, wethouder Klimaat & Energie, Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit: "Schone lucht is geen luchtig onderwerp maar een serieuze zaak. Met het ondertekenen van het akkoord committeren wij ons aan de ambitie om de luchtkwaliteit permanent te verbeteren. Het akkoord is in lijn met de ambities en doelstellingen uit het coalitieakkoord en uit de omgevingsvisie om een duurzame en gezonde stad te zijn. We streven naar een continue verbetering van de luchtkwaliteit en daarmee de gezondheid van de inwoners van de stad."

Zie ook www.schoneluchtakkoord.nl.

Banner Schone Lucht Akkoord