8 augustus 2019 - Nieuws

Gevaarlijke bomen binnenkort gekapt

De oude populier op het pleintje op de hoek van de Kleine en de Grote Looierstraat (bij het appartementencomplex 5A) en de 2 valse christusdoornen op het pleintje Op de Thermen (hoek Bessemstraatje / Stokstraat) worden over 6 weken gekapt.
Foto's: populier hoek Kleine en Grote Looiersstraat (foto links) en 2 valse christusdoornen Op de Thermen.

De bomen zijn technisch in slechte staat. Ze vormen daardoor een risico voor de omgeving. De enige mogelijkheid om dit risico op te heffen is door de bomen te kappen. Een andere beheermaatregel is helaas niet mogelijk. De gekapte bomen worden dit najaar of komend voorjaar vervangen door nieuwe bomen.