27 maart 2024 - Nieuws

Groen licht voor bouw van 245 woningen

De gemeenteraad zette gisteren het licht op groen voor de bouw van 245 woningen op het voormalige terrein van Mosa Porselein fabriek in het Oosten van Maastricht. 

Knipoog naar het verleden

Het terrein is nu nog deels onbebouwd en deels bebouwd met de voormalige fabrieksbebouwing. De schoorsteen van Mosa Porselein blijft behouden als knipoog naar het industriële verleden. Het plan voorziet in 50 grondgebonden en 7 sociale woningen, 74 studentenwoningen, 49 studio’s/kleine appartementen en 34 (sociale huur) portiek appartementen en 31 galerij appartementen. Door deze mix aan woningen zal Mosa Porselein vanaf eind 2027 een nieuwe thuis bieden aan starters, senioren, één- en tweepersoons huishoudens, sociale huurders en studenten. En bijdragen aan doorstroming, want voor iedere woning wordt gebouwd, kunnen anderen doorstromen.De grondgebonden woningen worden centraal in het plangebied gerealiseerd, waarbij de appartementen aan de randen worden gesitueerd. 

Ook de openbare ruimte wordt nieuw ingericht met onder andere ontsluitingswegen, een centrale weg in het gebied, een openbaar verblijfsgebied en groenvoorzieningen. De façade van de noodkerk wordt, gezien de cultuurhistorische waarde, minimaal behouden en optimaal geïntegreerd in het plan. Vanaf juli wordt het terrein naar verwachting bouwrijp gemaakt en start de aanleg van de bouwwegen.