21 februari 2024 - Nieuws

Groenonderhoud steeds belangrijker

1 miljoen vierkante meter beplanting, 44.000 bomen, 300.000 vierkante meter wegberm, 155.000 vierkante meter natuurterrein en een 14 hectare metende begraafplaats vormen samen het openbare groen dat de gemeente Maastricht moet onderhouden. Het staat los van het particulier groen binnen de gemeentegrenzen en publiekelijk toegankelijk groen van instanties als bijvoorbeeld Limburgs Landschap waar de gemeente niet verantwoordelijk voor is.

Voor het dagelijks onderhoud heeft de gemeente jaarlijks 7,3 miljoen euro beschikbaar. Voor vervanging van bomen en beplantingen is dat 2 miljoen euro per jaar. Het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaats Tongerseweg bedraagt 75.000 euro. De werkzaamheden worden deels uitgevoerd door de eigen onderhoudsdienst van de gemeente en worden deels uitbesteed aan het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (CNME) en externe contractanten.

Dat staat in het nieuwe Beheerplan Groen 2024-2028. Dit plan moet elke 4 jaar aangepast worden door omstandigheden die veranderen, zoals bijvoorbeeld bouw en sloop van panden en klimaatveranderingen. In het nieuwe beheerplan geeft de gemeente aan dat de kwantiteit en kwaliteit van het openbaar groen steeds belangrijker worden. Het draagt bij aan een aantrekkelijke, gezonde leefomgeving, aan het beeld van de stad en aan de negatieve effecten van de klimaatverandering (hitte). 

begraafplaats Tongerseweg bomen en pad