22 juni 2020 - Nieuws

Hoe gaat het met onze inwoners in de coronacrisis?

Als gemeente willen we graag weten hoe inwoners de coronacrisis beleven. Daarom gaan college en medewerkers veelvuldig met hen in de stad in gesprek. Daarnaast hebben wij de inwoners een vragenlijst voorgelegd over deze bijzondere periode.
Statistieken onderzoek

De vragenlijst is medio april uitgezet. Op dat moment waren de scholen, kinderopvang, horeca, musea, theaters, bioscopen, sportfaciliteiten, kappers en vele andere plekken al een aantal weken dicht. 99% van het totaal aantal respondenten (1.795) heeft de vragenlijst ingevuld vóór de persconferentie van 6 mei over een geleidelijke versoepeling van de maatregelen. Klik hier voor de resultaten van de enquête.

Op basis van deze cijfers is het nog niet mogelijk om conclusies te trekken of trends zichtbaar te maken. Ook omdat vergelijking met andere onderzoeken onmogelijk is, doordat andere vragen gesteld worden, door afwijkende periodes van ondervraging en een andere doelgroep. Daarom zal in de zomer een 1-meting worden afgenomen.