3 juni 2019 - Nieuws

Hoe zorgen we dat iedereen zich aan de regels houdt? Praat mee.

Maastricht zet zich in voor veilige en schone wijken waar het prettig wonen is. Team Handhaven Openbare Ruimte heeft daarin een belangrijke rol. Over het werk van dit team willen wij met u in gesprek gaan woensdag 12 juni en donderdag 13 juni. Wij horen dan graag van u hoe we het werk van dit team het beste kunnen verdelen voor de komende 4 jaar.
auto's team Handhaven

Waar kunt u over meepraten?

We willen graag met u in gesprek gaan over de diverse onderwerpen die gaan over handhaven in de openbare ruimte. Het gaat onder andere om de invulling van gebiedsgebonden werk, controles op evenementen, de aanpak van jongerenoverlast, geluidsoverlast, fietshandhaving en de aanpak van de topdruktedagen in de stad.

Hoe we dit willen doen?

We bespreken dit aan de hand van de volgende vragen.

  1. Weet u wat de rol is van team Handhaven?
  2. Vindt u de handhavers zichtbaar genoeg in uw buurt?
  3. Moet het team bepaalde overlast met voorrang oppakken?
  4. Vindt u dat de handhavers er voor u zijn als u hen nodig hebt?

Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u wel reageren op de vragen? Vul dan het online formulier in.

Wat gaan we met uw bijdrage doen?

De informatie die wij tijdens de stadsgesprekken ophalen, gebruiken we als input voor het nieuwe meerjarenprogramma handhaven openbare ruimte. Dit meerjarenprogramma wordt voor het einde van het jaar opgesteld. Als deelnemer aan deze stadsgesprekken sturen wij u het meerjarenprogramma later dit jaar toe.

Waar vinden de stadsgesprekken plaats?

De stadsgesprekken vinden plaats op 2 locaties in Maastricht. Op woensdag 12 juni bent u vanaf 18.30 uur van harte welkom in de grote zaal van het buurtcentrum Het Ruweel, Malberplein 62. En op donderdag vanaf 18.30 uur in buurtcentrum ‘De hoeskamer vaan Nazareth’, Miradorplein 39.

Bent u erbij?

Wilt u meedoen? Meld u dan uiterlijk 10  juni aan. Vermeld ook met hoeveel personen u komt? U kunt zich aanmelden via:

via e-mail: Nicole.Haesen [at] maastricht.nl. Met als onderwerp: STADSGESPREK

of  per post: 

Gemeente Maastricht
Handhaven openbare ruimte t.a.v. Nicole Haesen
‘STADSGESPREK’
Postbus 1992
6201 BZ  Maastricht

Wij danken u alvast voor uw tijd en moeite. Samen houden we Maastricht veilig en leefbaar!