18 februari 2021 - Nieuws

Iets te melden? Gebruik de app MijnGemeente

De Maastricht Meldt app is vervangen door de MijnGemeente app. Afval op straat? Last van hondenpoep of ongedierte? Losliggende stoeptegel? Gebruik de nieuwe app om meldingen over de openbare ruimte door te geven.

Ziet u buiten iets wat niet in orde is?

Met de app kunt u op een simpele manier een melding doen over de openbare ruimte. De ‘openbare ruimte’ is een verzamelnaam voor de plekken die inwoners, bezoekers en ondernemers gebruiken. Zoals wegen, sport- en speelvelden, parken, industrie- of bedrijfsterreinen. Dus komt u buiten iets tegen wat overlast veroorzaakt of waar u zich aan ergert? Met de app kunt u dit snel bij ons melden. Meteen op de plaats én op het moment dat u het signaleert.

Bij de gemeente wordt de melding geregistreerd en u ontvangt een bericht (als u niet anoniem meldt).

Waarom is melden zo belangrijk?

U bent de oren en ogen in onze stad. Door een melding te maken draagt u bij aan een fijn en leefbaar Maastricht. Wij werken ook samen met politie om een zo compleet mogelijk beeld te hebben van overlastsituaties in de stad. Met uw melding helpt u ons gericht onderzoek te doen en de stad samen veilig en leefbaar te houden.