22 augustus 2019 - Nieuws

Informatie- en stadsronde Omgevingsvisie

Hoe zorgen we er voor dat Maastricht een prachtige stad blijft om in te wonen, werken en verblijven? Hoe kunnen we de kwaliteit van leven voor haar burgers (nog) verder verbeteren? En hoe versterken we de functie van Maastricht als motor voor de (Eu)regionale economie? Op deze en andere vragen geeft de gemeente Maastricht in het Ontwerp Omgevingsvisie 2040 een antwoord.

De visie geeft op hoofdlijnen de gewenste ontwikkeling op langere termijn weer van de fysieke leefomgeving; dat wil zeggen van het geheel van ruimte (inclusief gebouwen), water, milieu (lucht en bodem), natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed in Maastricht.

De Ontwerp Omgevingsvisie wordt op dinsdag 27 augustus van 17.00 tot uiterlijk 18.30 uur gepresenteerd in een informatieronde in de Raadzaal van het stadskantoor (Mosae Forum 10). Het doel van deze bijeenkomst is ‘informeren’. Raadsleden en andere geïnteresseerden krijgen deze avond een toelichting over de Omgevingsvisie en de inhoudelijke keuzes die gemaakt zijn in de Ontwerp Omgevingsvisie voor Maastricht. Aanwezigen krijgen de gelegenheid om informatieve vragen te stellen. 

Op dinsdag 3 september is van 19.30 tot uiterlijk 22.00 uur in de Raadzaal van het Stadskantoor een stadsronde over de ontwerp-omgevingsvisie. U bent van harte welkom om mee te praten.