29 december 2022 - Nieuws

Inschrijving vergunningen toeristisch vervoer gemeente Maastricht

De gemeente Maastricht gaat nieuwe vergunningen verlenen voor toeristisch recreatief vervoer in de gemeente. Hiervoor hebben burgemeester en wethouders van Maastricht de Beleidsregels toeristisch recreatief vervoer Maastricht 2017 vastgesteld met daarin uitgangspunten, aanvraagvereisten, procedure, criteria en voorwaarden.

Uitgangspunten en beleidsregels

  • Een vierjaarlijks vergunningenregime met een vastgesteld maximum aantal te verlenen vergunningen per vervoersoort: 2 vergunningen voor toeristenbus, 2 vergunningen voor toeristentram in binnenstad-west, 1 vergunning voor toeristentram binnenstad-oost, 3 vergunningen voor paard-en-wagen en 5 vergunningen voor fiets(taxi).
  • Als er meer aanvragen zijn dan het aantal te verlenen vergunningen, worden de vergunningen verleend op basis van de criteria uitstoot, geluidsproductie en energiezuinigheid en bij gelijke geschiktheid loting.
  • Op 22 februari 2022 zijn deze beleidsregels aangevuld met een bepaling dat gedurende de looptijd van de vergunningen in bepaalde zwaarwegende gevallen via een apart besluit van burgemeester en wethouders de route aangepast kan worden en/of het toeristenvervoer gedurende een beperkte periode niet mag rijden.
  • De beleidsregels doen dienst als een toetsingskader voor het verlenen van de vergunningen en vindt u op  https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR607780/2.

Vergunning aanvragen

U kunt een vergunning aanvragen vanaf donderdag 5 januari tot en met woensdag 1 februari.

Vraag een vergunning aan

De aanvragen moeten voldoen aan de vereisten uit de hierboven genoemde beleidsregels. U kunt de aanvragen richten aan burgemeester en wethouders van Maastricht ter attentie van Veiligheid en Leefbaarheid, team Vergunnen Openbare Ruimte, Horeca en Parkeren, Postbus 1992, 6210 BZ Maastricht.