5 oktober 2023 - Nieuws

Maastricht ov-knooppunt euregio

Treinstation Maastricht moet in de naaste toekomst uitgroeien tot een belangrijk knooppunt voor openbaar vervoer (ov-knooppunt) in de Euregio Maas-Rijn. Dat is het voornemen van het gemeentebestuur. Maastricht wil hierin samen optrekken met partners als ProRail (de beheerder van alle spoorlijnen en stations) en de openbaarvervoersbedrijven in Nederland, Duitsland en België.

Gedacht wordt aan de komst van een drielandentrein tussen Aken, Luik en Maastricht en aan een snelle intercityverbinding met Brussel. In 2024 werkt de gemeente een visie uit voor het stationsgebied waar dit plan een onderdeel van is. 

Het burgerinitiatief om de sporen dwars door Maastricht te ondertunnelen en bovengronds woningen en kantoren te bouwen haalt het niet. De gemeente vindt het plan wel goed, maar het is financieel niet haalbaar. Daarom gaan de initiatiefnemers en de gemeente kijken of er een goedkopere variant mogelijk is. Dan zou bijvoorbeeld slechts een deel van het spoor ondergronds komen te liggen. Ook dat onderzoek gaat deeluitmaken van de visie in 2024.