30 mei 2024 - Nieuws

Maastricht wil Mosasaurus naar huis halen

Komt de Mosasaurus nu wel of niet terug naar Maastricht? Dat blijft nog even de vraag. De onderhandelingen met de Franse regering lopen volop. In elk geval blijft de gemeente Maastricht eraan werken om de schedel, want daar gaat het precies over, van de prehistorische Mosasaurus definitief naar het Natuurhistorisch Museum Maastricht aan het Bosquetplein te halen. Het moet het pronkstuk zijn van het museum, dat binnenkort ingrijpend gemoderniseerd wordt. 

Hoe zit het precies? In 1778 werd in de Sint Pietersberg de schedel gevonden van een reusachtige Maashagedis. Het was het bewijs dat in dit gebied zo’n 67 miljoen jaar geleden een geslacht van in zee levende sauriërs had geleefd. Dit geslacht is vernoemd naar de oude Latijnse naam voor Maas – Mosa – genoemd. De Mosasaurus was 12 tot 14 meter groot. 

In 1795 is het fossiel door de Franse bezetters als oorlogstrofee meegenomen naar Parijs. Daar ligt de Maastrichtse Mosasaurusschedel sindsdien in het ‘Muséum national d’Histoire naturelle’. Hij is slechts 1 keer, in 2009 (Darwinjaar) aan Maastricht uitgeleend.

In juli 2023 sprak de gemeenteraad de wens uit om de schedel van de Mosasaurus definitief terug te halen. Het college heeft daarop gelijk actie ondernomen. Tot op heden nog niet met succes. Desondanks blijft Maastricht aan een terugkeer werken. De onderhandelingen lopen nog steeds.

Deze wens tot terugkeer van de wetenschappelijk zeer belangrijke schedel heeft mede te maken met het feit dat het Natuurhistorisch Museum een flinke moderniseringsslag moet maken. Een Mosasaurus Experience met een 3D-geprint mosasauriërskelet, de betreffende schedel en diverse interactieve belevenissen is de 1e stap. 

Mosasaurus Hoffmanni replica