22 november 2022 - Nieuws

Maatregelen afvalproblemen Maastricht

We zien in de stad en horen van inwoners dat er problemen rondom de afvalinzameling zijn. Om te werken aan de overlast, nemen wij extra maatregelen. We leggen ze kort uit.

  1. Afvalcoaches in gesprek bij bekende dumpplekken
    We gaan met inwoners in gesprek over de vervuiling, oorzaken en redenen, gevolgen en oplossingen. We spreken veroorzakers aan op hun gedrag.  
  2. Extra handhaving
    We gaan beter controleren of restzakken wel goed aangeboden zijn.
  3. Woont u in de binnenstad? En halen we uw afval op dinsdagavond op? Dan krijgt u een uur extra om uw afval aan te bieden. Eerder kon u op dinsdagavond uw restzak en groene afvalbak alleen aanbieden tussen 17.00 en 18.00 uur. Nu kan dat tussen 17.00 en 19.00 uur. Afval wordt vanaf 19.00 uur opgehaald. En we ruimen de binnenstad extra vaak op als dat nodig is.

Met deze maatregelen hopen we dat de afvalproblemen in de binnenstad en daarbuiten (snel) minder worden. Dit kan alleen met hulp van inwoners en ondernemers. U kunt helpen door uw afval goed te scheiden en de restzak en groene emmer op het goede moment buiten te zetten.

Opnieuw bekijken afvalbeleid

Elke gemeente heeft haar eigen afvalbeleid. In dit beleid staat wat de gemeente belangrijk vindt als het gaat om huishoudelijk afval en hoe zij haar doelen wil bereiken. Het gaat bijvoorbeeld over communicatie en handhaving, maar ook over kosten en de afvalstoffenheffing.

We gaan het afvalbeleid van Maastricht opnieuw bekijken. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders afgesproken met de gemeenteraad. We beginnen daar binnenkort mee. Volgens planning is het nieuwe beleid in het voorjaar van 2023 klaar. Daarna duurt het nog even voordat we het nieuwe beleid gaan uitvoeren. Inwoners kunnen op meerdere momenten in het proces meedenken over het nieuwe afvalbeleid. Houd voor meer informatie de website, de nieuwsbrief en de MilieuApp van de gemeente Maastricht in de gaten.