21 februari 2024 - Nieuws

Minder vuurwerkoverlast rond jaarwisseling 2023/2024

De maatregelen tegen vuurwerkoverlast tijdens de laatste jaarwisseling 2023-2024 hebben effect gehad. Het aantal overtredingen, de schade aan gemeentelijke eigendommen en het aantal mensen met verwondingen waren beduidend lager dan de jaren ervoor. Uit de evaluatie door de gemeente en de hulpdiensten blijkt dat er sprake is geweest van een rustige jaarwisseling.

De politie en de gemeentelijke dienst handhaving hebben net als voorgaande jaren met 4 patrouilles gecombineerde controles uitgevoerd op 28, 29 en 30 december 2023 tussen 14.00 en 22.30 uur en op 31 december tot 02.00 uur 2023 ’s nachts. Er kwamen 113 meldingen van overlast binnen als gevolg van het overtreden van de regels. Dat was in 2019/2020 (voor corona) toen de huidige aanpak van start ging nog 147. Het aantal uitgeschreven boetes bedroeg 6 tegen 54 in 2019/2020. 

In de afgelopen jaren liep de schade aan gemeentelijke eigendommen zoals parkeerautomaten en afvalbakken op tot 48.640 euro in 2022/2023. Het afgelopen jaar daalde dat weer tot 27.483 euro. Er zijn 6 mensen met licht letsel behandeld in het MUMC+.

Over de aanpak voor de komende jaarwisseling wordt later dit jaar gesproken.