9 april 2024 - Nieuws

Naroepen of –fluiten, stop ermee!

Naroepen, nafluiten en sissen naar voorbijgangers op straat; het komt helaas steeds vaker voor. Ook in Maastricht. Het voelt voor de meeste mensen als kwetsend of bedreigend. Ze zijn bang en in sommige gevallen durven ze zelfs niet meer naar buiten. Seksuele straatintimidatie, zoals dit probleem wordt genoemd, moet daarom met een gerichte aanpak bestreden worden.

Meestal zijn dit soort ongewenste uitlatingen in het openbaar seksueel getint. Uit een landelijk onderzoek door het CBS blijkt dat 2 op 3 meisjes en vrouwen hier last van hebben. Voor jongens en mannen is dat 1 op 3.
Het leidt bij de slachtoffers tot onzekerheid, schaamte, wantrouwen, angst en gezondheidsproblemen.

Maatregelen

De gemeente Maastricht gaat nu maatregelen treffen. De aanpak komt voort uit het landelijk project Veilige Steden, waar Maastricht van 2020 tot 2023 aan heeft meegedaan. Het toonde aan dat om de veiligheid in het openbaar te bevorderen de meeste behoefte is aan een aanpak van de seksuele straatintimidatie.

Meldpunt

Er komt een meldpunt om inzicht te krijgen in de omvang en de aard van het probleem en om de ‘hotspots’ in kaart te brengen. Vervolgens kunnen we maatregelen treffen. Denk aan de straatverlichting aanpassen en extra toezicht. Het meldpunt heeft ook een doorverwijsfunctie voor slachtoffers met ernstige gevolgen.

Voorlichting

Een 2e deel van de aanpak is voorlichting en training. Voorlichting op scholen omdat gebleken is dat veel jonge daders niet weten wat de gevolgen van hun gedrag zijn. 

Vaak begint intimidatie in horecazaken. Horecapersoneel wordt getraind intimidatie te herkennen en intimidatie te stoppen. 

Over het programma

Het gemeentelijk programma loopt tot en met 2026. Daarna wordt aan de hand van de verzamelde gegevens de aanpak geanalyseerd. Doel is en blijft ook daarna: iedereen in Maastricht moet zich veilig voelen op straat.