27 mei 2021 - Nieuws

Nieuwe manier om ratten te bestrijden van start in Nazareth

In juni begint een proef in de wijk Nazareth met een nieuwe manier van rattenbestrijding in de riolering zelf. Dat doen we met een slimme rioleringsval. Die wordt in de putten van de riolering geplaatst en doodt de bruine rat snel en doeltreffend. Zo willen we de bruine rat, die steeds meer overlast bezorgt, bestrijden.

Over de slimme rioleringsval

De bruine rat leeft vooral in het riool. Deze nieuwe methode pakt het probleem bij de bron aan, in de riolering zelf. Twee sensoren in de val zorgen ervoor dat de val geactiveerd wordt als er een rat onderdoor loopt. De rat wordt snel en efficiënt gedood. Het rioolwater voert hem af.

Een pilot in Nazareth

De pilot vindt plaats in Nazareth omdat er bij ons veel meldingen over rattenoverlast binnenkomen uit deze wijk. Dat komt doordat de riolering in Nazareth direct onder de kolken ligt. Ratten kunnen zo gemakkelijker dan op andere plekken het riool verlaten.

In totaal komen er 15 vallen in de wijk. Elke val geeft aan hoe vaak een rat gedood wordt. Is een stuk riolering relatief 'rat-vrij’, dan verplaatsen we de val naar een volgende put. Zo pakken we de overlast in de hele wijk aan. Verspreid door de wijk plaatsen we ook 30 bovengrondse klemmen.

Uw hulp

We hebben uw hulp ook nodig om de ratten zo efficiënt mogelijk te bestrijden. Aan u bijvoorbeeld de vraag om bewust met afval rondom uw huis om te gaan. Andere voorbeelden vindt u op de pagina Plaagdieren of ongedierte. Meld rattenoverlast ook altijd. Dat kan via de Maastricht Meldt-app, via de pagina Iets melden op deze website en via 14043.

Over de proef

De proef in Nazareth duurt tot juni 2022. Op basis van de ervaringen in Nazareth en het aantal overlastmeldingen bepalen we of we deze methode breder kunnen inzetten in Maastricht.

afbeelding ratten