2 oktober 2019 - Nieuws

Ontwerp Omgevingsvisie Maastricht 2040 ter inzage

Hoe zorgen we er voor dat Maastricht een prachtige stad blijft om in te wonen, werken en verblijven? Hoe kunnen we de kwaliteit van leven voor haar inwoners (nog) verder verbeteren? En hoe versterken we de functie van Maastricht als motor voor de (eu)regionale economie? Op deze en andere vragen geeft de gemeente in deze Ontwerp Omgevingsvisie 2040 een antwoord. De visie geeft op hoofdlijnen de gewenste ontwikkeling op langere termijn weer van de fysieke leefomgeving; dat wil zeggen van het geheel van ruimte (inclusief gebouwen), water, milieu (lucht en bodem), natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed in Maastricht.
luchtfoto maastricht

Uw zienswijze is welkom

Een zienswijze kunt u indienen op 3 manieren. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.

  1. Digitaal: Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via post [at] maastricht.nl onder vermelding van ‘ontwerp omgevingsvisie’
  2. Post: Gemeente Maastricht, onder vermelding van ‘ontwerp omgevingsvisie’ Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht
  3. Mondeling: Tijdens kantooruren kunt u een afspraak plannen via telefoonnummer (043) 350 45 98.

Stukken bekijken

Alle documenten staan digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op papier kunt u de stukken van 13 september tot en met 24 oktober 2019 tijdens openingstijden bekijken:

  • GemeenteLoket, Mosae Forum 10, Maastricht (maak eerst een afspraak bij het GemeenteLoket)
  • Centre Ceramique, Avenue Ceramique 50, Maastricht

Vervolg

Na sluiting van de zienswijzenprocedure worden de zienswijzen verwerkt in de definitieve Omgevingsvisie Maastricht 2040. Deze wordt vervolgens ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van Maastricht, naar verwachting in december 2019/januari 2020.

Informatie

Kijk op www.gemeentemaastricht.nl bij omgevingsvisie of mail omgevingswet [at] maastricht.nl