4 december 2023 - Nieuws

Primeur voor Maastricht: ondergrondse waterkelders

In de Médoclaan in Maastricht West zijn we gestart met de aanleg van ondergrondse waterkelders. Deze kelders vangen het regenwater op waarna dit rustig de bodem in kan stromen. De waterkelders zijn een primeur voor onze stad. Het is een vernieuwende manier om wateroverlast in Maastricht aan te pakken. De werkzaamheden in de Médoclaan duren tot eind april 2024.

Waterkelders Medoclaan 1

Hevige regenval leidt tot overlast 

Het lager gelegen gedeelte van Maastricht West heeft tijdens hevige regenval regelmatig wateroverlast. Regenwater stroomt dan van de stoepen en wegen rechtstreeks de riolering in, wat vaak leidt tot verstoppingen en overstromingen in de Vroenhovenweg, Susserweg en omgeving. 

Regenwater opvangen in waterkelders 

In de Médoclaan zorgen we op 9 plekken voor grote waterkelders. De waterkelders verschillen in lengte; gemiddeld zijn ze 40 meter lang en 2 meter breed. De grootste kelder heeft een afmeting van maar liefst 46 meter lang, 16 meter breed en 2,75 meter hoog! In totaal kunnen we 2.500 kubieke meter water bewaren dankzij dit vernieuwende systeem. De kelders zijn groot genoeg voor mensen om erin te gaan. Zo kunnen we de kelders regelmatig schoonmaken. 

Het ontwerp van de waterkelders is op maat gemaakt voor de Médoclaan. De beperkte ruimte en de slechte doorlatendheid van de bodem, in combinatie met de aanwezige riolering en kabels/leidingen, vroegen om deze speciale aanpak. 

Waterkelders Medoclaan 2

Hoe werkt het? 

Het regenwater stroomt via kolken naar de kelder. In de kelder gaat het water naar buizen. Deze buizen zijn aangesloten op palen, die op hun beurt in verbinding staan met de waterdoorlatende grindlagen. Hier kan het regenwater infiltreren (ofwel: rustig doorstromen) naar het grondwater. Als de kelder onverhoopt zou verstoppen of de grote hoeveelheid water niet aankan, is er een overstort op het rioleringsstelsel om problemen te voorkomen. 

 Als gevolg van klimaatverandering hebben we te maken met steeds extremer weer. Intensieve regen kan leiden tot wateroverlast en zelfs overstromingen. Langdurige warmte kan gezondheidsproblemen veroorzaken. Aanhoudende droogte leidt tot mislukte oogsten, bodemdaling en het afsterven van bomen en beplantingen. De gemeente maakt zich sterk om de omgeving aan te passen aan klimaatverandering. 

Bekijk hieronder een visualisatie van de waterkelders.

Visualisatie waterkelder