22 september 2020 - Nieuws

Rectificatie subsidieregeling professionele kunst

In bijlage 1 van de “Subsidieregeling meerjarige subsidie professionele kunst Maastricht 2021-2024” was abusievelijk de functie Klankwerkplaats niet opgenomen. Deze is inmiddels toegevoegd. Instellingen die in aanmerking willen komen voor deze subsidie kunnen een aanvraag indienen tot 15 oktober 2020. Lees de voorwaarden in de subsidieregeling en bijlagen