30 november 2021 - Nieuws

Restafval in centrum en hoogbouw 1 keer per 2 weken opgehaald

Vanaf 1 januari 2022 wordt in Maastricht het restafval óók in het centrum en bij de hoogbouw 1 keer per 2 weken opgehaald. In andere delen van de stad gebeurt dit al langer.

Vanaf volgende week krijgen de ongeveer 30.000 huishoudens in het centrum en de hoogbouw een brief hierover. Deze week begint de communicatie onder andere via social media. 

Waarom deze verandering?

In Maastricht kan afval steeds meer en makkelijker worden gescheiden. Afval dat snel gaat stinken, zoals (incontinentie) luiers en Groente-, Fruit- en Tuinafval en Etensresten (GFT+E), hoeft niet meer bij het restafval. Ondanks dat Maastricht een groot deel (77%) van het afval recyclet, zitten er nog veel bruikbare grondstoffen in de restafvalzak (zoals GFT+E, papier, textiel et cetera). Dat wil het gemeentebestuur er graag uit hebben om te hergebruiken. De gemeente heeft samen met inwoners proeven gedaan met inzamelmethodes, die hergebruik van afval stimuleren. Hieruit bleek dat als de rood-witte zak minder vaak wordt opgehaald, het afval beter wordt gescheiden. Dan moeten de mogelijkheden om te scheiden wel op orde zijn. En die zijn nu op orde. Sinds oktober hoeven babyluiers en incontinentiemateriaal niet meer bij het restafval. Er staat een aparte bak op de helft van alle milieuperrons (en vanaf januari 2022 ook op de milieuparken).

Dit betekent dat de restzak niet hoeft te stinken, waardoor het 1 keer per 2 weken kan worden opgehaald. Op de milieuperrons kan allerlei soorten afval gescheiden worden aangeleverd. En de groene bak met GFT+E wordt al wekelijks opgehaald. 

Afvalloze stad

De gemeenteraad heeft besloten dat Maastricht in 2030 een afvalloze stad is. Dit betekent dat onnodig afval wordt voorkomen. En afval dat toch ontstaat wordt zoveel mogelijk gerecycled. Zo worden er nieuwe grondstoffen van gemaakt. Door afval goed te scheiden, blijft er uiteindelijk weinig restafval over. Dat is beter voor het milieu én goed voor de portemonnee, omdat er minder rode restzakken hoeven te worden gekocht.

Medisch afval en minder mobiele inwoners

Niet iedereen in Maastricht kán al het afval apart aanbieden. Medisch afval moet bijvoorbeeld in de restzak. Ook kunnen sommige mensen incontinentieafval niet zelf naar het milieuperron brengen. Er zijn dus inwoners die door hun ziekte altijd meer (duur) restafval hebben. Zonder dat zij hier zelf iets aan kunnen doen.

De gemeente Maastricht wil deze inwoners (naar schatting enkele honderden) helpen. Bijvoorbeeld met een aantal gratis restzakken en/of een luchtdicht opslagmiddel voor in huis. Meer informatie vindt u op de pagina Tegemoetkoming medisch afval

visual appartementen en vuilniswagen

Veelgestelde vragen

  • Dat verschilt per wijk. De Milieu App bevat informatie hierover evenals de papieren afvalkalender, die eind dit jaar huis aan huis wordt bezorgd. Download de app: www.besteuitafval.nl/milieu-app. Kijk op www.gemeentemaastricht.nl/afval-en-milieu voor meer informatie of bel 14 043.

  • Door het afval goed te scheiden, blijft er nog maar heel weinig afval over dat in de restzak moet. Groente-, Fruit-, Tuinafval en Etensresten worden iedere week gratis opgehaald en babyluiers en incontinentiemateriaal kunnen op ieder gewenst moment weggebracht worden. Deze stankbronnen hoeven dus niet meer in de restzak. Voor inwoners die in de hoogbouw wonen en (vaak) geen balkon of tuin hebben, kan afval scheiden inderdaad een uitdaging zijn. Onze afvalcoaches van team Afvalloos helpen graag en geven persoonlijke tips en adviezen. Bel naar 14 043 of mail naar afvalcoach [at] maastricht.nl

  • We kunnen ons voorstellen dat u dit zo voelt of ziet. We weten uit onderzoek dat wanneer afval goed wordt gescheiden er nog maar heel weinig restafval is voor in de restzak. Slechts 10 tot 13 kilogram per Maastrichtenaar per jaar is écht restafval.

    De gemeente biedt een hoge service voor gescheiden afval dat we kunnen recyclen. En een minder hoge service voor restafval. Zo stimuleren we iedereen om nog beter afval te scheiden voor minder kosten én een gezonde aarde, nu en later.

  • Het is (landelijk) bewezen dat het systeem van betaalde restafvalzakken een groter effect heeft op het scheiden van afval dan bijvoorbeeld het betalen per leging van de container (diftar-systeem met containers). De directe financiële prikkel zorgt ervoor dat inwoners beter en meer afval scheiden. Dat is de (voornaamste) reden dat Maastricht het in vergelijking tot andere (grotere) gemeenten zo goed doet. En wanneer afval goed wordt gescheiden, is er nog maar heel weinig restafval en is het kopen van dure restzakken nauwelijks nodig.

  • We hopen met duidelijke communicatie inwoners tijdig en goed voor te bereiden op de wijzigingen. Doet zich een ongewenste situatie voor, dan komen onze toezichthouders in actie.

  • Uit onderzoek weten we dat als afval goed wordt gescheiden er nog maar heel weinig restafval is voor in de restzak. Slechts 10 tot 13 kilogram per Maastrichtenaar per jaar is écht restafval. We hopen iedereen te stimuleren om nog beter afval te scheiden, zodat er daardoor ook minder zwerfafval en ongedierte zal zijn. Daarbij mag het afval waar vooral ongedierte op af kan komen, in de groene bak (bij het GFT+E) en deze halen we wekelijks op.