3 januari 2024 - Nieuws

Schade aan overlaatdam bij Bosscherveld

Er is op woensdagmiddag aan de Stuwweg in Maastricht schade aan de overlaatdam bij Bosscherveld ontstaan. Een deel van de bekleding van de overlaat is door de kracht van het water losgeraakt en weggespoeld. Rijkswaterstaat en Defensie werken hard aan concrete herstelplannen voor het gebied rondom de overlaatdam. 

Een overlaat is een verlaagd deel in een dam waarover het water van een rivier, bij hogere waterstanden, kan wegstromen. De overlaat nabij Bosscherveld is circa 120 meter breed. 

Direct voor overlaat liggen een aantal woonboten. De bewoners zijn geëvacueerd. 

Er geldt een noodverordening voor een bepaald gebied. Houd voor meer informatie over de situatie in Bosscherveld de website van Veiligheidsregio Zuid-Limburg in de gaten.