4 augustus 2022 - Nieuws

Snelle fietsroute Meerssen-Maastricht gaat morgenmiddag open

De fietspaden tussen Maastricht-Noord en de rotonde van de Bunderstraat in Meerssen zijn in de afgelopen maanden helemaal vernieuwd. En het werk zit er bijna op: vanaf morgenmiddag zijn de fietspaden weer in alle richtingen open.

We willen graag dat meer mensen de fiets pakken in plaats van de auto. Daarom zetten we via het actieplan Fietsen in Maastricht 2020-2025 in op vaker én veilig fietsen. En daar horen natuurlijk ook goede fietsverbindingen bij.

De snelle fietsroute tussen Meerssen en Maastricht hoort bij het actieplan. We hebben intensief samengewerkt met de gemeente Meerssen om de fietsverbindingen tussen Meerssen en Maastricht  te verbeteren. De nieuwe fietsroute heeft ...

  • ... verbrede fietspaden met rood asfalt
  • ... verbeterde oversteekplaatsen
  • ... minder scherpe bochten. 

In 2023 bouwen we verder aan de snelle fietsroute en vernieuwen we de fietspaden langs de Meerssenerweg in Nazareth.

Meer weten over de snelle fietsroute Meerssen-Maastricht? Kijk op de website van Zuid-Limburg Bereikbaar.

Afbeelding van fietspad met roodkleurig asfalt naast een weg, beiden gescheiden door een groenstrook. Een verkeersbord in de verte geeft aan dat men Rothem (Gemeente Meerssen) verlaat.