9 september 2019 - Nieuws

Sportakkoord zet sporten en bewegen beter op de kaart

Sportakkoord Maastricht

Maastricht heeft sinds kort een sportformateur: Johan Vermeulen. Op woensdag 25 september organiseert hij een startbijeenkomst voor sportaanbieders, maatschappelijke instellingen, bedrijven en gemeente. Tijdens deze bijeenkomst krijgen de deelnemers alles te horen over het sportakkoord. De weg ernaartoe, de kansen en wat de inbreng van iedereen kan zijn. Daarnaast wil de sportformateur graag weten welke ideeën en kansen er zijn om de lokale sport te versterken. Hoe kunnen we de maatschappelijke kracht ervan vergroten? En welke organisaties en instellingen willen samenwerken in een lokaal sportakkoord?

Nationaal Sportakkoord

Vorig jaar juni kwamen in Den Haag organisaties en instellingen op het gebied van sport, welzijn, onderwijs en zorg bij elkaar. Zij ondertekenden samen met de minister van Sport het Nationaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. In dat akkoord staan ambities over de versterking van de sport en het optimale benutten van de maatschappelijke kracht ervan. Met het Sportakkoord wil men landelijk bereiken dat iedereen – écht iedereen – een leven lang plezier in sport kan hebben. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Nu en in de toekomst. 

Maastrichtse Sportformateur

Overal in Nederland krijgt dit idee nu navolging en wordt aan lokale en regionale sportakkoorden gewerkt. Zo ook in Maastricht. De gemeente heeft daarom een sportformateur ingeschakeld: Johan Vermeulen. Hij heeft als taak diverse partijen aan tafel te krijgen en het gesprek over een sportakkoord mogelijk te maken. Johan is al vele jaren werkzaam als procesbegeleider op het snijvlak van sport, onderwijs en lokale overheid: “Ik kijk ernaar uit de partijen in Maastricht te begeleiden in het proces om als gelijkwaardige partners te komen tot een gedragen Lokaal Sportakkoord.”.

Onafhankelijk

De sportformateur opereert onafhankelijk en is niet in dienst van de gemeente. In de komende maanden gaat hij rond de tafel met vertegenwoordigers van allerlei lokale organisaties en instellingen. Hij gaat op zoek naar nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking die ertoe leiden dat sportorganisaties sterker worden, dat meer mensen in beweging komen en dat de samenleving nog meer profijt heeft van de maatschappelijke kracht van sport.

Wethouder steunt het initiatief

Wethouder Bert Jongen van Sport en Recreatie staat zeer positief tegenover het ontwikkelen van een lokaal sportakkoord. “Het sportakkoord biedt kansen om iedereen in beweging te krijgen in Maastricht. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk verenigingen en organisaties meedenken om het mee invulling te geven”

Partners

Alle afspraken worden vastgelegd in het Maastrichts Sportakkoord. Het is dus geen beleidsstuk van de gemeente, maar afspraken van verschillende organisaties en instellingen, waarvan de gemeente er één is. Als partners in het lokale sportakkoord wordt gedacht aan sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, evenementenorganisatoren, instellingen en organisaties uit onderwijs, welzijn en zorg, het bedrijfsleven en de gemeente.

Meer informatie over de startbijeenkomst

Om sporten en bewegen nog beter op de kaart zetten in Maastricht, is de bijdrage van alle partners belangrijk. Daarom organiseert de sportformateur een startbijeenkomst. 

Wanneer: woensdag 25 september 2019 van 19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Waar: MVV Businessclub, Geusseltweg 11 te Maastricht
Voor wie: Alle sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners, verenigingen, het bedrijfsleven en gemeentelijke instellingen van de stad Maastricht

Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar bent u wel geïnteresseerd om de bijeenkomst bij te wonen? U bent van harte welkom. U kunt zich aanmelden via sportformateur [at] bureaucredo.nl.

Nu al een goed idee?

Bent u verhinderd voor de startbijeenkomst, maar wilt u wél meedoen aan het Sportakkoord? Of wilt u uw ideeën al onder de aandacht brengen van de sportformateur? Meld u dan aan voor het spreekuur op dinsdag 17 september van 16.00 uur tot 18.30 uur (locatie: Maastricht Sport, Discusworp 4 in Maastricht) of deel uw idee(ën) via sportformateur [at] bureaucredo.nl.