8 juli 2021 - Nieuws

Sportkooi verplaatst en hondenlosloopgebied verdwijnt

In verband met nieuwbouw halen we de sportkooi (het trapveldje) aan de Burgemeester Bauduinstraat in de week van 3 september weg. In overleg met buurtgenoten en jongeren die het veldje gebruiken hebben we besloten dit te verplaatsen het Leeuwenpark. De sportkooi blijft in het Leeuwenpark totdat een nieuwe sportvoorziening naast het Trefcentrum klaar is. Het hondenlosloopgebied aan de Burgemeester Bauduinstraat verdwijnt half juli.

De datum waarop de sportkooi zou verplaatst worden, was eerst 12 juli. Op verzoek van een aantal buurtbewoners is dat 3 september geworden. Zo kunnen jongeren in de zomervakantie de sportkooi nog op de bekende plek gebruiken.

Baasjes kunnen hun hond los laten lopen op het veldje achter de Lourdeskerk (aan het Leeuwenpark), op het hondenlosloopgebied aan het Old Hickoryplein of aan de Aartshertogenstraat.

Voor een langere wandeling kunnen baasjes ook terecht in de hondenlosloopgebieden achter Kasteel Geusselt, rondom de vijver aan de Terblijterweg/Discusworp en bij de sportvelden aan de Heukelstraat/Jonker Ravestraat.

tekening burgemeester bauduinstraat

Wat zijn ook alweer de plannen?

Een toelichting op de tekening vindt u hieronder.

Rood (oude Boksschool)

Vroeger zaten in dit deel van het gebouw een gymzaal, kleedlokalen en sportruimte. Hier komen 2 woningen. Het is ook mogelijk dat hier een bedrijf in komt (bijvoorbeeld een kantoor of winkel). Het gebouw blijft zoveel mogelijk uitzien als vroeger.

Het terrein aan de Groene Loper voor de Boksschool (waar nu bouwketen staan) gaan we ook opnieuw inrichten. Hier zal een plein komen, tussen de Groene Loper en de voortuinen van de woningen die in de Boksschool komen. De Groene Loper wordt met een voetpad verbonden met de Burgemeester Bauduinstraat en de Burgemeester van Oppenstraat. Aan beide kanten van het plein komt aan de Groene Loper nog een klein gebouw met appartementen.

Groen (oude Jongensschool)

In dit deel van dit gebouw zaten vroeger 12 klaslokalen. Hier komen studio’s. Elk oud klaslokaal wordt een studio, van ongeveer 50 m2. Dit gebouw blijft ook zoveel mogelijk uitzien als vroeger. Tegenover de ingang van de Jongensschool komt een woning. Deze ligt aan de Burgemeester van Oppenstraat en wordt de hoekwoning van de woningen die aan de Burgemeester Bauduinstraat komen.

Blauw (nieuwbouw Burgemeester Bauduinstraat)

Op de plek waar nu de sportkooi is aan de Burgemeester Bauduinstraat komen 6 nieuwe stadswoningen. Ook komen hier op eigen terrein parkeerplaatsen voor de woningen in de Boksschool, Jongensschool en de 7 nieuwe woningen. De sportkooi wordt verplaatst naar het Leeuwenpark.