19 december 2023 - Nieuws

Stadsronde over afvalbeleid op 9 januari 2024

De gemeenteraad van Maastricht nodigt u uit voor de stadsronde over het Regionaal Beleidskader Afval en Grondstoffen van de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul. 

Wat moet u weten?

 • de stadsronde is op dinsdag 9 januari 2024
 • het programma begin om 17.00 uur
 • de locatie is de raadzaal, Mosae Forum 10 in Maastricht. De ingang is aan de Gubbelstraat. Als u binnen bent, volgt u de bordjes naar de raadzaal
 • aanmelden is nodig. Hoe dit werkt, leest u hieronder.

Omdat het kan gebeuren dat de agenda tussentijds wijzigt, vragen wij u de actuele agenda in de gaten te houden. Meer informatie staat ook de pagina Afvalbeleid op Thuis in Maastricht

Waar gaat het over?

Deze stadsronde gaat over het Regionaal Beleidskader Afval en Grondstoffen, dat Maastricht samen met de gemeenten Meerssen en Valkenburg aan de Geul heeft opgesteld. In dit document staan de ambities, doelen en kaders voor het afvalbeleid. Het gaat bijvoorbeeld over: 

 • wat vinden we belangrijk als het gaat om afval en onze grondstoffen
 • moeten we meer inzetten op preventie en hergebruik
 • moet de service naar de inwoner aangepast worden? 

Het beleidskader bevat nog geen concrete uitvoering, zoals een ophaalregeling of het vraagstuk welke container of zak er gebruikt wordt. Die uitwerking komt later in het grondstoffenplan.

Hoe ziet het programma eruit?

Er zijn 5 thema’s waarlangs we het gesprek tijdens deze stadsronde voeren. De thema’s zijn: 

 1. inzameling aan huis en via milieuperrons
 2. milieuparken
 3. communicatie
 4. handhaving 
 5. circulaire economie.

Hieronder leest u meer informatie over deze thema’s.

U krijgt in deze stadsronde de gelegenheid om kort te reageren op elk van deze thema's. Raadsleden zullen naar u luisteren en u eventueel een vraag stellen of met u in gesprek willen. Na het behandelen van de thema’s is er misschien nog ruimte voor een slotpleidooi, waarin u zaken die nog niet onder de aandacht zijn gebracht, kan benoemen. 

Bij meer dan 15 aanmeldingen verdelen we de deelnemers in groepen. 

Na de stadsronde wordt in februari 2024 de politieke bespreking in het domein Fysiek gepland. De raadsleden maken bij deze bespreking gebruik van wat ze in de stadsronde hebben gehoord.

Wat houden de thema's in?

 • We bespreken zaken zoals hoe vaak het afval wordt opgehaald, welke soorten afval er worden ingezameld en mogelijke manieren om de dienstverlening te verbeteren. Ook kijken we naar uw ervaringen en beoordelen we of er behoefte is aan veranderingen in het huidige proces.

 • Dit thema richt zich op hoe functioneel en toegankelijk de milieuparken zijn. We willen onderzoeken of ze voldoen aan uw behoeften, of er genoeg voorzieningen zijn voor verschillende soorten afval en hoe we de milieuparken efficiënter kunnen maken. Daarnaast horen we ook graag hoe u de huidige milieuparken ervaart. 

 • We gaan het gesprek aan over de effectiviteit van de huidige communicatiemiddelen in het afvalbeleid. Denk hierbij aan websites, sociale media en informatiecampagnes. Bent u goed geïnformeerd over de regels en mogelijkheden? Is er ruimte voor verbetering van de communicatie om meer betrokkenheid te krijgen?

 • Handhaving van het afvalbeleid is heel belangrijk voor een goede uitvoering. We bespreken de naleving van de regels en bekijken of er verbeteringen nodig zijn in het handhavingsproces. Werken boetes? Zijn er specifieke gebieden waar meer aandacht aan handhaving moet worden besteed?

 • Het bevorderen van een circulaire economie is een doel voor de lange termijn. We zijn benieuwd of er nieuwe ideeën of projecten zijn die kunnen helpen bij een meer circulaire aanpak van afvalbeheer. Daarnaast horen we ook graag hoe we u en bedrijven kunnen aanmoedigen om deel te nemen aan deze initiatieven.

Aanmelden is nodig

U kunt alleen deelnemen aan het gesprek als u zich vooraf aanmeldt. 

 • vul onderstaande tabel in
 • knip en plak deze tabel in een mail en verstuur deze naar griffie [at] gemeenteraadmaastricht.nl (griffie[at]gemeenteraadmaastricht[dot]nl)
 • meld u uiterlijk 3 januari 2024 aan.
Stadsronde Regionaal Beleidskader Afval en Grondstoffen op 9 januari 2024
Naam

Organisatie  

(indien van toepassing)

E-mailadres*

 

Thema(‘s) waarop u wilt reageren

 

* uw e-mailadres hebben we nodig om u te kunnen informeren als er dingen veranderen.

Wilt u vooraf een schriftelijke bijdrage leveren die raadsleden mee kunnen laten wegen bij de latere politieke bespreking in februari 2024? Dan kunt u deze bijdrage sturen naar griffie [at] gemeenteraadmaastricht.nl (griffie[at]gemeenteraadmaastricht[dot]nl) onder vermelding van ‘Regionaal Beleidskader Afval en Grondstoffen’. 

Vragen?

Heeft u vragen, neem dan contact op met de griffie via griffie [at] gemeenteraadmaastricht.nl (griffie[at]gemeenteraadmaastricht[dot]nl)