22 december 2021 - Nieuws

Stap voor stap naar een aardgasvrije stad

Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn. We stoppen geleidelijk met het gebruik van aardgas. Ook in Maastricht. Hoe we dit doen, beschrijven we in de Transitievisie Warmte. De gemeenteraad heeft hierover op 21 december gesproken en de visie vastgesteld.

Stap voor stap, langs 3 routes

De Transitievisie Warmte laat de mogelijkheden van een aardgasvrije gemeente zien. De visie geeft richting en biedt houvast in het maken van keuzes. Veel moet nog worden uitgezocht en uitgewerkt. Een belangrijk uitgangspunt van de gemeente Maastricht is dat de overstap naar een aardgasvrije stad haalbaar en betaalbaar moet zijn voor inwoners.

We zetten de komende jaren in op 3 routes. Bekijk de animatie:

Groot en ingewikkeld

De opgave om Nederland aardgasvrij te maken, is groot en ingewikkeld. Nog veel is onduidelijk, bijvoorbeeld hoe de Rijksoverheid de overgang naar duurzame energie wil financieren. Daarnaast moeten er wetten worden aangepast. En technisch moet er nog veel gebeuren (hoe sluiten we iedereen aan, hoe regelen we dat). De gemeente blijft die (landelijke) ontwikkelingen volgen. We stellen de Transitievisie Warmte dan ook over enkele jaren bij.

Isoleren is een goede stap op weg naar aardgasvrij

Voordat Maastricht aardgasvrij is, is er nog veel te doen. Op korte termijn is de overstap naar een duurzame warmtebron voor slechts enkele wijken of woningen haalbaar. Een belangrijke tussenstap, waar alle eigenaren mee aan de slag kunnen, is het besparen van energie door nóg beter te isoleren. Vooral bij woningen die nu nog een slechte energieprestatie hebben, is met isolatie veel winst mee te behalen. Voor veel woningeigenaren in Maastricht is het isoleren van de woning een goede stap op weg naar aardgasvrij.

Samen  

Een aardgasvrij Maastricht bereiken we alleen met elkaar. Het is daarom belangrijk om samen te werken met woningcorporaties, warmtebedrijven en de netbeheerder. En natuurlijk met inwoners. Woningeigenaren beslissen uiteindelijk zelf over het aardgasvrij maken van hun woning. Ze zijn immers baas in eigen huis. De gemeente neemt het voortouw en helpt inwoners bij het maken van keuzes. Meer informatie vindt u op de pagina Aardgasvrij.