9 februari 2020 - Nieuws

Storm zondag 9 februari

Vandaag wordt er een flinke storm verwacht. Dit kan voor onverwachte situaties zorgen. Volg de weersverwachtingen en -waarschuwingen van KNMI - Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Weet u wat u moet doen tijdens extreem weer? Wanneer belt u 112? En wanneer belt u de gemeente? Wie u belt bij extreme weersomstandigheden hangt af van het gevaar. 
wanneer wie bellen
  • Bel bij acuut gevaar voor mens of dier altijd 112.
  • Bel bij schade aan de openbare ruimte (bv. losliggende putdeksels, een omgevallen boom in de berm of een verstopte riolering) de gemeente via 14043 (kies 1)
  • Handel zelf als de schade aan uw woning of bedrijf geen acuut gevaar veroorzaakt. Bij wateroverlast is het bijvoorbeeld verstandig om gas en elektriciteit uit te schakelen. Voor schade die u zelf niet kunt oplossen, belt u een gespecialiseerd bedrijf.