3 juli 2019 - Nieuws

Subsidieregeling Creatieve Maakindustrie Maastricht

De gemeente Maastricht investeert de komende vier jaar € 900.000 in de creatieve maakindustrie. Dat staat in het door het college vastgestelde plan van aanpak Verbeelding en Vakmanschap. Aan de hand van vier actielijnen wil het college de sectoren kunst, media en entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening verder versterken. Zo wil gemeente meer (werk)plekken realiseren voor creatieve ondernemers. Daarnaast wil de gemeente ondersteunen bij het bevorderen van ondernemerschap, het vormen van netwerken en het vergroten van de zichtbaarheid van de sector. Hiervoor stelt de gemeente subsidieregeling van €125.000 per jaar in. Plannen die bijdragen aan deze doelstellingen kunnen aanspraak maken op een subsidie van maximaal € 20.000 per project. 
voorblad plan van aanpak Creatief Maastricht

Bekijk de Subsidieregeling Creatieve Maakindustrie Maastricht 2019-2022.

Meer informatie? Zie Creatieve industrie. Vragen over de regeling kunt u stellen aan lincey.bastings [at] maastricht.nl