16 juni 2020 - Nieuws

Tarieven milieupark voor grof huishoudelijk afval, verontreinigd hout en grond veranderen

1 juli veranderen de prijzen voor het brengen van grof huishoudelijk afval, verontreinigd hout en grond naar de milieuparken. U betaalt dan meer. Dat komt door landelijke maatregelen en ontwikkelingen.

De landelijke afvalstoffenbelasting die we als gemeente betalen stijgt en het kost meer om huishoudelijk afval te verwerken. Ook het verwerken van grond is duurder geworden omdat er maar een beperkte hoeveelheid chemische middelen in grond mag zitten. We hebben hier helaas geen invloed op.

Over de verandering

De gemeenten Valkenburg aan de Geul, Maastricht en Meerssen werken samen op het gebied van de milieuparken. De drie gemeentebesturen vinden het nog steeds het meest eerlijk dat de ‘vervuiler betaalt’. Daarom zijn de tarieven voor grof huishoudelijk afval, verontreinigd hout en grond verhoogd en niet de algemene afvalstoffenheffing die voor iedereen geldt. Door goed afval te scheiden, kunt u kosten besparen. Veel afval kunt u nog steeds gratis kwijt op de parken. De gemeentebesturen begrijpen dat deze verhoging op een vervelend moment komt, midden in de coronacrisis. De financiële situatie is voor een aantal inwoners verslechterd.

Verhoging landelijke afvalbelasting

De landelijke afvalbelasting op het verbranden van grof huishoudelijk afval en verontreinigd hout is vorig jaar verhoogd van 13,21 euro per ton naar 32,12 euro per ton dit jaar. De tariefsverhoging is onderdeel van het landelijk beleid om het verbranden of storten van huishoudelijk afval te ontmoedigen, omdat er waardevolle grondstoffen verloren gaan.

Verhoging verwerkingstarief grof huishoudelijk afval (GHA)

Om grof huishoudelijk afval te verwerken moeten de gemeenten meer dan 2 keer zoveel betalen door het overaanbod van grof afval.

Verhoging kosten grond

In de loop van 2019 kregen alle gemeenten te maken met de PFAS-problematiek. PFAS is een verzamelnaam voor meer dan 6.000 verschillende poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS). Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. PFAS kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en vervuilend voor het milieu. Dit heeft geleid tot extra onderzoeks-, opslag- en verwerkingskosten van grond die wordt aangeleverd op de milieuparken.

Tarievenlijst

De tarievenlijst vindt u in de Milieu App en op www.besteuitafval.nl