22 december 2021 - Nieuws

Tegemoetkoming medisch afval en incontinentieafval

In Maastricht vinden we het scheiden van afval belangrijk. Afval dat we scheiden, kunnen we opnieuw gebruiken. Dat is beter voor het milieu en voor uw portemonnee. Maar niet iedereen in Maastricht kán al het afval apart aanbieden. Medisch afval moet bijvoorbeeld in de restzak. Ook hebben sommige inwoners structureel moeite met lopen en kunnen ze daardoor het incontinentieafval niet naar het milieuperron brengen. Er zijn dus inwoners die door hun ziekte structureel meer (duur) restafval hebben. Zonder dat zij hier zelf iets aan kunnen doen. De gemeente Maastricht wil deze inwoners tegemoetkomen.

Vanaf 22 december kunnen inwoners een aanvraag doen voor 20 gratis restzakken en/of een medische afvalemmer (een DiaperChamp). Hiervoor gelden eisen.

Waarom deze tegemoetkoming?

De gemeente Maastricht kwam inwoners met medisch afval al langere tijd tegemoet met gratis restzakken. De regeling is eind 2021 aangepast en uitgebreid. De tegemoetkoming is er nu ook voor inwoners met incontinentieafval die niet zelfstandig naar het milieuperron kunnen lopen en hierbij geen hulp uit de eigen omgeving (mantelzorger, familielid, vrienden, et cetera) kunnen krijgen.

De reden dat de regeling is aangepast, heeft te maken met de veranderde afvalinzameling. Vanaf 1 oktober 2021 zamelt de gemeente babyluiers en incontinentiemateriaal apart in, via de milieuperrons. Dit betekent dat de restzak niet meer hoeft te stinken. Met de toevoeging van deze aparte afvalstroom kan er in Maastricht bovendien nog meer afval gescheiden worden aangeboden. Er hoeft dus nog maar weinig afval in de restzak. Daarom halen we het restafval vanaf 1 januari 2022 in de hele stad 1 keer per 2 weken op.

Inwoners met medisch afval en inwoners die niet zelfstandig het incontinentieafval naar het milieuperron kunnen brengen, hebben door deze veranderingen meer en langer restafval in huis. Omdat zij hier vanwege hun ziektebeeld niets aan kunnen doen, komt de gemeente deze inwoners tegemoet. 

Meer weten?

U vindt meer informatie op de pagina Tegemoetkomingsregeling medisch afval.

afbeelding tegemoetkoming incontinentiemateriaal