6 februari 2020 - Nieuws

Thema-avond ‘Fietsen in Maastricht’. Denk mee!

De gemeente wil graag dat meer mensen de fiets nemen. Maar hoe zorgen we daarvoor? Denk met ons mee op de thema-avond ‘Fietsen in Maastricht’. We presenteren dan ons actieplan. Hierin staat wat we al doen en wat we van plan zijn om ervoor te zorgen dat we meer gaan fietsen.   
wandelen en fietsen op de Groene Loper

In de eerste helft van 2020 werken we aan het actieplan. In dit plan laten we zien welke maatregelen we nemen om ervoor te zorgen dat we meer gaan fietsen in Maastricht. We investeren in het verbeteren van het fietsnetwerk zowel van en naar Maastricht maar ook in de stad. Denk daarbij aan het realiseren van veiligere en ruimere fietsinfrastructuur. Ook investeert Maastricht in extra fietsparkeermogelijkheden in het centrum van de stad. Met gerichte acties worden bijvoorbeeld forenzen, maar ook de schoolgaande jeugd of ouderen, gestimuleerd om te gaan of blijven fietsen.

9 maart: thema-avond

Wilt u meedenken met het actieplan? Dan bent u van harte welkom op de thema-avond ‘Fietsen in Maastricht’ op maandag 9 maart in De SNS Ruimte aan het Petrus Regoutplein 3 in Maastricht.

Programma

18.30 uur Ontvangst

19.00 uur Welkom door wethouder Gert-Jan Krabbendam

19.15 uur Presentatie door The Dutch Cycling Embassy 

20.00 uur Informatiemarkt Actieplan Fiets

20.30 uur Vertoning film ‘Why we cycle’ 

21.30 uur Afsluiting

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor het bijwonen van het volledige programma tot 2 maart via actieplanfiets [at] maastricht.nl. Vol=vol het aantal plaatsen is beperkt. De informatiemarkt kunt u tussen 19:15 en 20:00 bezoeken zonder aanmelding.

Contact

Bent u 9 maart verhinderd, maar wilt u uw ideeën of opmerkingen toch met de makers van het Actieplan Fiets delen, dan kan dat eveneens via het e-mailadres actieplanfiets [at] maastricht.nl.

Achtergrondinformatie

De Dutch Cycling Embassy

Fietsen lijkt misschien een tweede natuur voor de Nederlanders, maar dat is niet altijd zo geweest. De Dutch Cycling Embassy wil de Nederlandse kennis en expertise over alle facetten van het fietsen delen, zodat meer steden en landen over de hele wereld de voordelen van het fietsen kunnen ervaren. De Dutch Cycling Embassy is een uitgebreid netwerk van particuliere bedrijven (adviseurs en fabrikanten), NGO's, universiteiten en onderzoeksinstellingen en ook nationale en lokale overheden.

Nout Ramaekers, programma-coördinator bij de Dutch Cycling Embassy, geeft zijn visie op de rol van de fiets in een duurzame stad. Hij zal daarbij putten uit inspirerende voorbeelden in Nederland en het buitenland. Als Maastrichtenaar trekt hij bovendien interessante parallellen met Maastricht.

Why we cycle: ‘We willen niet-fietsers over de streep trekken’ 

Gertjan Hulster maakte samen met Arne Gielen, Marco te Brömmelstroet en Jeroen Dirks de film Why We Cycle. Met veel vrolijke beelden van kluwen fietsers, een nadruk op het positieve contact dat zij maken met elkaar, en uitspraken van wetenschappers over de gezondheidseffecten van fietsen op de mens en de samenleving. Want: ‘Het is geen kwestie van een paar mooie fietspaden aanleggen’.

‘In Why we cycle kijken we naar de onbedoelde en vaak minder bekende effecten van fietsen in Nederland. Het fietsgebruik ligt hoog in Nederland maar wat levert het de maatschappij, het individu en de stad op? Tal van specialisten en alledaagse fietsers komen aan het woord en samen pellen zij de belangrijkste vaak positieve effecten af. Onder andere economische effecten, ruimte effectiviteit, welzijn, gezondheid, creativiteit bevorderen tot vrijheid voor kinderen, egalitaire samenleving en rustigere en compacte steden. Fietsen zorgt er voor dat mensen met elkaar in contact zijn en samen oplossingen moeten zoeken voor de verplaatsingen in de stad’.

Why we cycle is vertaald in 14 talen en werd vertoond op meer dan 250 plaatsen in de wereld.