23 april 2024 - Nieuws

Thema’s en themabudgetten voor Burgerbegroting 2024 bekend

Tijdens de derde editie van Burgerbegroting Maastricht kunnen inwoners projecten indienen binnen 4 thema’s en is in totaal bijna € 800.000 budget beschikbaar. Het totale budget is verdeeld over 4 thema’s. 

Verdeling thema’s en budget 2024

In 2023 konden inwoners projecten indienen binnen 10 thema’s. Omdat tussen deze thema’s overlap zat, was soms onduidelijk binnen welk thema een project het beste paste. Daarom zijn enkele thema’s samengevoegd. In 2024 kunnen projecten ingediend worden binnen 4 thema’s.

Een overzicht van de thema’s en budgetten voor 2024:  

1

Kunst, cultuur en verenigingsleven in de buurt

(samengevoegde thema’s van 2023: Kunst en cultuur op straat en pleinen; Toekomstbestendig verenigingsleven; Ondersteuning buurtcultuurplekken, broedplaatsen en ateliers)

€185.000
2

Samen sterker

(samengevoegde thema’s van 2023: Activiteiten voor verbinden en ontmoeten in de buurt; Iedereen doet mee; Zorg voor elkaar)

€230.000
3

Vergroenen van de buurt

(samengevoegde thema’s van 2023: Stadslandbouw en volkstuinieren; Aantrekkelijke straten en pleinen; Vergroenen van parken en straten)

€280.000
4

Sporten en bewegen in de buurt

(thema van 2023: Sport- en speelplekken in eigen buurt)

€103.452
 Totaal€798.452

Het overgebleven bedrag van 2023 - € 48.452 – is toegevoegd aan het budget van € 750.000. Het totale budget voor Burgerbegroting 2024 is daarmee € 798.452. Voor elk thema is een deel van het totale budget beschikbaar. Deze verdeling is gemaakt met ervaringen van de eerste en tweede editie.  

Terug- en vooruitkijken

In december 2023 kozen inwoners welke projecten van de tweede editie uitgevoerd worden. Na twee edities werd het tijd om te leren van eerder opgedane ervaringen. Al veel mooie projecten zijn door inwoners en met een bijdrage van Burgerbegroting uitgevoerd. Uiteraard is er altijd ruimte voor verbetering. Een aantal zaken is daarom veranderd op weg naar de volgende editie. Dit biedt ruimte om verbeteringen in het hele proces door te voeren en in 2024 te starten met de derde editie.

Zo zijn de thema’s en themabudgetten voor 2024 al vastgesteld. Hierdoor zijn er minder events. Ook komt er een makkelijker proces voor het indienen van projectvoorstellen in het nieuwe digitale subsidieloket van de gemeente. Daarnaast wordt gewerkt aan meer aandacht voor de Burgerbegroting in wijken waar tot nu toe weinig tot geen projecten zijn ingediend en wordt gestreefd naar een meer diverse groep indieners. Naast stemmen tijdens het fysieke slotevent, kunnen inwoners online gaan stemmen op de ingediende projecten. Een uitkomst voor mensen die geen tijd hebben om aan te sluiten bij het slotevent, maar wel graag meebeslissen. Al deze aanpassingen hebben geleid tot een aangepast reglement.

Indienen van projecten

Inwoners van Maastricht kunnen projecten voor de derde editie van de Burgerbegroting indienen tussen 19 augustus en 15 september 2024. Begin 2025 volgt online stemmen en een fysiek slotevent. Alle stemmen samen bepalen welke projecten in 2025 uitgevoerd gaan worden. 

Eerder gekozen projecten van Burgerbegroting Maastricht vind je op de projectenpagina. Je kunt filteren op projecten die in 2023 uitgevoerd zijn en projecten die inwoners dit jaar realiseren.