2 juni 2020 - Nieuws

Tozo 2 beschikbaar

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is met 4 maanden verlengd tot 1 oktober 2020. De verlengde regeling (Tozo 2) is sinds 1 juni beschikbaar.

Aanvraag gedaan in Tozo 1?

Dan krijgt u niet automatisch Tozo 2. U krijgt begin juni een brief thuisgestuurd. Van iedere aanvrager van Tozo 1 hebben we nog aanvullende gegevens nodig. Meer informatie leest u in de brief. Daarnaast kunt u in deze brief aangeven of u verlenging wilt aanvragen voor Tozo 2. 

Geen aanvraag gedaan in Tozo 1 en nu een beroep doen op Tozo 2?

Dien uw aanvraag in via www.gemeentemaastricht.nl/tozo.

Gewijzigde voorwaarden

De voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. Belangrijke wijzigingen zijn:

  • dat in de verlengde regeling het inkomen van de partner meetelt in het bepalen van de hoogte van de inkomensondersteuning.
  • dat bij surseance van betaling of faillissement geen lening bedrijfskapitaal meer aangevraagd kan worden.

Lees meer op www.gemeentemaastricht.nl/tozo.