26 mei 2020 - Nieuws

Tozo verlengd met gewijzigde voorwaarden

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd met 3 maanden. De verlengde regeling (Tozo 2) loopt, met een aantal aanpassingen in de voorwaarden, van 1 juni tot met 31 augustus 2020.

Update 28 mei: Tozo 2 wordt met nog een maand langer verlengd, tot 1 oktober 2020.

Ondernemers die nu inkomensondersteuning voor levensonderhoud krijgen en die aan de voorwaarden van Tozo 2 voldoen, kunnen nu tot en met augustus een Tozo-uitkering ontvangen. De Tozo 2 staat ook open voor nieuwe aanvragen.

De voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. Een belangrijke wijziging is dat in de verlengde regeling het inkomen van de partner meetelt in het bepalen van de hoogte van de inkomensondersteuning. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, heeft u geen recht op deze uitkering. Tot 1 juni is er nog geen partnerinkomenstoets, daarna wel.

Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor hun bedrijfskapitaal. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent van, voor Tozo 1 en Tozo 2 gezamenlijk, 10.157 euro. Het is in Tozo 2 niet mogelijk om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen.

Lees meer op de website van de Rijksoverheid. Het is nu nog niet mogelijk om Tozo 2 aan te vragen. Meer informatie volgt binnenkort.