9 maart 2021 - Nieuws

Twee veranderingen in inzameling huishoudelijk afval

We gaan vanaf 1 oktober 2021 in Maastricht baby- en incontinentieluiers apart inzamelen voor recycling. Daarmee kan er nog meer afval (gratis) gescheiden worden aangeboden. Er hoeft dus nog maar weinig in de (betaalde) restzak. Ook omdat we het GFT+E iedere week ophalen. Vandaar dat we vanaf 1 januari 2022 het restafval in de hele stad eens per twee weken ophalen.

Baby- en incontinentieluiers

Hoe we het nu doen:

In de restzak

Vanaf 1 oktober 2021:

 • Aparte container op ongeveer de helft van de milieuperrons in de stad.
 • Na gratis aanmelding krijgt u met de milieupas toegang tot deze container. We vragen u niet of het baby- of incontinentieluiers betreft. We waarborgen uw privacy.
 • Meer informatie volgt in september 2021.  

Restafval in de restzak

Hoe we het nu doen:

Ophalen één keer per week in de hoogbouw en de binnenstad en één keer per twee weken in de rest van de stad

Vanaf 1 januari 2022:

Ophalen één keer per twee weken in de hele stad

Waarom deze wijzigingen?

In Maastricht zijn we er trots op dat we ons afval zoveel mogelijk opnieuw gebruiken. Het Groente-, Fruit- en Tuinafval + Etensresten (GFT+E) worden compost voor een vruchtbare bodem. Plastic, Blik en Drinkpakken (PBD) en oud papier worden nieuw verpakkingsmateriaal. Ook baby- en incontinentieluiers gaan we binnenkort recyclen tot herbruikbaar plastic, biogas en compost! En de restzakken? Die hoeven we daardoor steeds minder vaak te gebruiken. Daarom halen we het restafval in heel Maastricht straks eens per twee weken op.

Minder stank, goed voor de aarde en portemonnee

Het goed scheiden van afval levert u heel wat op. U heeft minder stank in huis als u afval dat snel stinkt apart houdt. Bijvoorbeeld het GFT+E (zet iedere week de groene bak gratis aan straat), plastic (vis-/vlees)verpakkingen en baby- en incontinentieluiers (op ieder gewenst moment naar het milieuperron).

Scheidt u uw afval goed, dan hoeft er nog maar weinig in de restzak. Dat scheelt zakken en dus geld. En niet onbelangrijk, we denken zo aan de toekomst van onze (klein)kinderen. Bij hergebruik en recycling van gescheiden afval worden minder broeikasgassen uitgestoten én gaat minder materiaal verloren. Zo putten we onze aarde niet uit en is er ook later nog voldoende voedzaam eten en grondstoffen voor mooie producten.

Het zal even wennen zijn

We begrijpen dat deze veranderingen - vooral in het begin - moeite kosten. Maar door het stap voor stap te doen, went het vanzelf. Dan wordt het scheiden van afval gewoon heel normaal. En geeft het afval scheiden voor een betere wereld misschien juist wel een fijn gevoel!

Bijzondere omstandigheden

Voor minder mobiele inwoners die niet zelfstandig naar het milieuperron kunnen en geen hulp uit de omgeving hebben, zoeken we een oplossing. Dat geldt ook voor inwoners met medisch afval (bijvoorbeeld stoma-afval, dat niet in de container voor baby- en incontinentieluiers mag) die last ondervinden van het minder vaak ophalen van het restafval. Deze oplossing is er vóór 1 januari 2022. Meer informatie volgt eind 2021. 

Vragen en antwoorden

 • Met de komst van de aparte bakken voor baby- en incontinentieluiers én omdat we het GFT+E wekelijks ophalen, kan er in Maastricht nog meer en makkelijker afval gescheiden worden aangeboden. Er hoeft dus nog maar weinig in de restzak. Daarom haalt de gemeente vanaf 1 januari 2022 het restafval in heel Maastricht eens per twee weken op.

 • Door het afval goed te scheiden, blijft er nog maar heel weinig afval over dat in de restzak moet. Uw groene emmer met etensresten en Groente-, Fruit- en Tuinafval kunt u iedere week gratis aan straat zetten. En straks kunt u baby en incontinentieluiers op ieder gewenst moment wegbrengen naar het milieuperron. Deze stankbronnen hoeven dus niet meer in de restzak. Voor inwoners die in de hoogbouw wonen en (vaak) geen balkon of tuin hebben, kan afval scheiden inderdaad een uitdaging zijn. Onze afvalcoaches van team Afvalloos helpen u graag en geven persoonlijke tips en adviezen. Bel naar 14 043 of mail naar afvalcoach [at] maastricht.nl

 • We kunnen ons voorstellen dat u dit zo voelt of ziet. We weten uit onderzoek dat als afval goed wordt gescheiden er nog maar heel weinig restafval is voor in de restzak. Slechts tien tot dertien kilogram per Maastrichtenaar per jaar is écht restafval.

  De gemeente biedt een hoge service voor gescheiden afval dat we kunnen recyclen. En een minder hoge service voor restafval. Zo stimuleren we iedereen om nog beter afval te scheiden voor minder kosten én een gezonde aarde, nu en later.

 • Het is (landelijk) bewezen dat het systeem van betaalde restafvalzakken een groter effect heeft op het scheiden van afval dan bijvoorbeeld het betalen per leging van de container (diftar-systeem met containers). De directe financiële prikkel zorgt ervoor dat inwoners beter en meer afval scheiden. Dat is de (voornaamste) reden dat Maastricht het in vergelijking tot andere (grotere) gemeenten zo goed doet. En als afval goed wordt gescheiden, is er nog maar heel weinig restafval en is het kopen van dure restzakken nauwelijks nodig.

 • Nascheiden is nog steeds heel moeilijk omdat ongescheiden (rest)afval meestal ‘verkleefd’ en vies is waardoor het moeilijk uit elkaar te halen is. Áls het uit elkaar te halen is, is de kwaliteit vaak slecht waardoor het moeilijker te recyclen is. Maastricht kiest voor het zoveel mogelijk scheiden aan de bron zodat we én meer én schoner gescheiden afval hebben, waar we weer nieuwe producten van kunnen maken. Natuurlijk blijven we de ontwikkelingen op het gebied van nascheiding volgen.

 • Sommige gemeenten schakelen over omdat ze matig tot slecht presteren met het scheiden aan de bron. Maar zelfs met nascheiden denken wij dat deze gemeenten nooit het resultaat kunnen behalen, zoals bijvoorbeeld de gemeente Maastricht dit doet met het scheiden aan de bron. Natuurlijk houden we de ontwikkelingen goed in de gaten.

 • Naar onze inschattingen gaat de inwoner niet meer betalen voor dit beleid wanneer het afval beter wordt gescheiden.

 • Niet ieder huishouden heeft baby- of incontinentieluiers. Daarom is het erg duur en dus onverstandig om op ieder milieuperron een container hiervoor te plaatsen.

 • De containers voor baby- en incontinentieluiers worden voorzien van een toegangssysteem omdat de kwaliteit (zuiverheid) van de gescheiden ingezamelde afvalstromen een steeds groter aandachtspunt is. Niet alleen in Maastricht, maar landelijk. Met de toegangscontrole verkleinen we de kans op vervuiling en voorkomen we de afkeuring (en dus verbranding) van de gescheiden ingezamelde luiers en incontinentieafval.

 • We vragen bij aanmelding niet of het om baby- of incontinentieluiers gaat en houden geen medische gegevens bij. We slaan ook geen gegevens op over het gebruik van de milieupas (aantal stortingen in de container bijvoorbeeld). We leggen alleen vast dat u met uw milieupas toegang heeft tot de betreffende containers. Meer informatie hierover volgt in september 2021.

 • Afval scheiden is wettelijk niet verplicht. We hopen natuurlijk wel dat u meehelpt zoveel mogelijk afval te scheiden voor recycling en hergebruik, zodat we waardevolle grondstoffen niet verspillen en u zelf ook goedkoper uit bent.

 • In 2017 hebben we in drie buurten een afvalproef gehouden. Mede op basis van deze resultaten heeft de gemeenteraad in januari 2019 een besluit genomen over de stadsbrede aanpassing van het inzamelsysteem voor huishoudelijk afval.

  De afvalproef wees uit dat het inzamelen van baby- en incontinentieluiers via ondergrondse containers beter werkt dan het (ook beproefde) huis aan huis inzamelen met kleine emmers. Het geeft minder problemen met privacy, vooral voor gebruikers van incontinentieluiers. En inwoners kunnen op elk gewenst moment van hun geurende afvalstroom af.

Infographic/afbeelding met uitleg over wat er qua afvalinzameling verandert in 2021 en 2022