15 november 2021 - Nieuws

Uitstel geplande buurtbijeenkomsten sport- en speelplekken

We hebben besloten om de 4 geplande buurtbijeenkomsten over sport- en speelplekken in de buurt te verplaatsen.

Het gaat om de volgende 4 bijeenkomsten:

  • 16 november – Itteren
  • 18 november – Boschpoort
  • 24 november – Heugemerveld
  • 25 november - Malberg

We willen graag op een informele manier het gesprek aangaan met buurtbewoners. De ontwikkelingen rondom corona maken dit helaas lastig. We kunnen nu nog geen nieuwe data noemen. We voeren geen veranderingen door voordat we samen met buurtbewoners het gesprek hierover hebben gevoerd.

Informatie over de buurtgesprekken vindt u via  Thuis in Maastricht.