16 augustus 2021 - Nieuws

Veiligheidsmonitor 2021 gaat van start

Hoe veilig is Maastricht? Laat het ons weten als u een uitnodiging krijgt om onze Veiligheidsmonitor in te vullen. 

Heeft u last van rommel op straat? Of ervaart u hinder van personen in uw omgeving? Is er bij u ingebroken? Dit zijn enkele vragen die in de Veiligheidsmonitor worden gesteld aan inwoners van de gemeente Maastricht. Een deel van de inwoners van Maastricht krijgt komende dagen per post een brief met het verzoek om deel te nemen aan de Veiligheidsmonitor.

Over de monitor

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research en begint rond 16 augustus. De resultaten worden in maart 2022 verwacht.

Input voor veiligheidsbeleid

Het is belangrijk dat we weten wat inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in Maastricht vinden. We gebruiken de uitkomsten van dit tweejaarlijkse onderzoek bij het vormgeven en evalueren van ons veiligheidsbeleid. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk van de inwoners die benaderd worden, meedoen aan het onderzoek. Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente.

Hoe werkt het?

In een video krijgt u tekst en uitleg.