23 november 2020 - Nieuws

Verandering hoogte eigen bijdrage Wmo

Vanaf januari 2021 verandert de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Vanaf dan geldt ook in Maastricht het landelijke abonnementstarief van maximaal 19 euro per maand.

De verandering

In Maastricht geldt vanaf 1 januari 2021 het volgende:

 • De gemeente Maastricht kent sinds 2015 een lagere eigen bijdrage dan in de meeste andere Nederlandse gemeenten. De gemeenteraad heeft recent besloten om deze verlaging van de eigen bijdrage Wmo te beëindigen. De eigen bijdrage in Maastricht wordt vanaf 2021 gelijk aan het landelijke abonnementstarief.
 • De eigen bijdrage wordt per 1 januari 2021 maximaal € 19,- per maand. Tot en met december 2020 blijft deze eigen bijdrage maximaal €15,20 per maand.

Foutieve inning eigen bijdrage in november

Door een fout van de gemeente is de eigen bijdrage al in november 2020 verhoogd naar €19,-. Daardoor heeft het CAK over de maand november facturen verstuurd met een te hoog bedrag. Dit had niet gemogen en daarvoor bieden wij u onze oprechte excuses aan.

Het teveel geïnde bedrag over november zal in december worden terugbetaald. De factuur over december zal daarom met €3,80 verlaagd worden. In plaats van €15,20 betaalt u in die maand dus €11,40. U hoeft daarvoor niets te doen, het CAK voert dit automatisch uit.

Wanneer hoef ik geen eigen bijdrage te betalen?

In de volgende gevallen hoeft u geen eigen bijdrage te betalen:

 • Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is tenminste één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.
 • Betaalt u al een bijdrage voor opvang, beschermd wonen of zorg vanuit de Wet langdurige zorg binnen het huishouden? Dan betaalt u de Wmo-bijdrage niet.
 • In de volgende gevallen betaalt u ook geen Wmo-bijdrage:
  • Voor rolstoelen;
  • Vervoer op Maat via Omnibuzz;
  • Woningaanpassingen in algemene ruimten die gedeeld gebruikt worden;
  • Wmo-maatwerkvoorzieningen voor minderjarigen (behalve woningaanpassingen).

Verder lezen en kijken

Wilt u meer weten over de eigen bijdrage? Op www.hetcak.nl/wmo2020 vindt u meer informatie en filmpjes met uitleg. Daar wordt onder andere uitleg gegeven waarom het CAK momenteel meerdere facturen tegelijk verstuurt in één maand. Ook kunt u bij het CAK gebruik maken van een betalingsregeling wanneer u in de problemen komt doordat u uw eigen bijdrage niet kunt betalen.

Vragen?

Heeft u vragen over bovenstaande informatie? Neem dan contact op met het CAK.