5 december 2019 - Nieuws

Waarop kan de gemeente volgens u besparen?

De gemeente Maastricht verwacht 10,5 miljoen te moeten besparen vanaf 2020. Dat is 1,6% op een totaal van 680 miljoen. Het klinkt niet veel. Maar de gemeente moet echte keuzes maken.

Het college van B&W onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om te besparen. Begin 2020 legt het college deze voor aan de gemeenteraad. En in juni of juli neemt de raad een besluit.

Heeft u ideeën hoe de gemeente kan besparen? Stuur dan vóór 13 januari een e-mail naar besparingen2020 [at] maastricht.nl 

We verwachten veel reacties. Daarom is het niet mogelijk persoonlijk antwoord te geven op uw mail. Alle ideeën worden verzameld en aan het college voorgelegd. 

Bezuinigingen