17 juni 2021 - Nieuws

Wandel mee door Maastricht van morgen

Wandelen door de toekomst van Maastricht? Zien wat er in de stad allemaal gaat spelen en daar onderweg over nadenken? Dat kan! Bureau Europa heeft daarvoor 4 verschillende routes uitgezet. Elke route staat stil bij een paar onderwerpen die bijzondere aandacht verdienen voor de toekomst van de stad. De wandelingen maken deel uit van het samen nadenken over de Stadsvisie 2040.

Huiswerk

Het stadsbestuur roept inwoners en betrokkenen op ‘huiswerk’ mee te geven, een eerste antwoord of denkrichting voor de stadsvisie. De stadsvisie is geen dichtgetimmerd plan, maar een schets van de toekomst. Behalve een nieuwe stadsvisie, werkt het stadsbestuur ook aan een nieuwe economische visie en sociale visie. Ook deze toekomstwandelingen leveren een bijdrage aan de visies. Belangrijkste vraag daarbij: Wat is ervoor nodig om Maastricht ook in de toekomst vitaal, toekomstbestendig en aantrekkelijk te houden?

4 toekomstwandelingen

Alle routes starten en eindigen bij het Mosae Forum (stadskantoor). Om beter te zien hoe Maastricht er over 20 jaar bij staat zijn routes uitgezet die vragen, ontwikkelingen en wensen tonen waardoor een blik op die toekomst wat concreter wordt.

Alle wandelingen zijn 6 à 7 km lang.

 • 23 juni 15.30-17.00 uur: De mobiele stad- Mosae Forum, Stadspark/ Sphinx/ Frontenpark/ Mosae Forum
 • 23 juni 20.00-21.30 uur: De groene stad- Mosae Forum, Griendpark/ de Groene loper/ Mosae Forum
 • 24 juni 12.30-14.00 uur: De kennisstad- Mosae Forum/ Wyck/ Health Campus/ Mosae Forum
 • 24 juni 16.00-17.30 uur: De sociale stad - Mosae Forum/ Brusselsepoort/ Caberg/ Mosae Forum

Aanmelden

Via www.gemeentemaastricht.nl/maastrichtvanmorgen kunnen mensen zich aanmelden voor de toekomstwandelingen.

Andere activiteiten

Om te komen tot de stadsvisie wil de gemeente graag van de inwoners horen waar het stadsbestuur (college én gemeenteraad) mee aan de slag moet. Om een antwoord te vinden op die vragen worden diverse (coronaproof) bijeenkomsten gehouden om het gesprek te voeren.

 1. Wandelen in de buurten. Op maandag 21 juni worden alle buurten van Maastricht bezocht en kunnen inwoners en betrokken partijen input geven over de toekomst van de buurt.
 2. Online bijeenkomsten. Op maandag 21 juni, maandag 28 juni en woensdag 30 juni zijn er online bijeenkomsten via Zoom. Op deze manier kunnen meer mensen tegelijkertijd bij elkaar komen om inbreng te leveren.
 3. Bijdrage digitaal insturen. Tot en met zondag 4 juli kunnen mensen en organisaties ook hun inbreng digitaal insturen. Dat mag een tekst, foto, tekening, videoboodschap of iets anders zijn.

Potloodschets

De gesprekken worden gevoerd op basis van de ‘Potloodschets Maastricht 2040’. Dit document is opgesteld om het gesprek met de stad goed te kunnen voeren. In de potloodschets staan 6 vragen centraal.

 1. Moet Maastricht groeien of stabiliseren?
 2. Hoe ziet de binnenstad eruit over 20 jaar?
 3. Hoe verdelen we onze schaarse ruimte?
 4. Hoe zorgen we ervoor dat de zorg betaalbaar blijft?
 5. Hoe houden we onze samenleving bij elkaar?
 6. Hoe wordt onze stad beleefd als er steeds meer online plaatsvindt?

Vervolgproces

Alle reacties samen leveren de ‘Stadsschets Maastricht 2040’ op. Die wordt naast de potloodschets gelegd om te kunnen vergelijken. In september vinden er vervolgens gesprekken plaats over de conclusies, vragen, dilemma’s en keuzemogelijkheden die deze vergelijking opgeleverd heeft. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over de drie visies.

Op de website www.gemeentemaastricht.nl/maastrichtvanmorgen is meer informatie te vinden. Via deze website kunnen mensen zich ook aanmelden voor de genoemde activiteiten. 

Maastricht van morgen