24 januari 2020 - Nieuws

Wat wil de gemeente doen met het ENCI-gebied?

Op zaterdag 1 februari 2020 is er een bijeenkomst over het ‘Startdocument voor het Plan van Transformatie ENCI-gebied’. Raadsleden en geïnteresseerden krijgen een duidelijk beeld en uitleg van de voorgestelde beslispunten in dit document. Ze kunnen vragen stellen en met elkaar in gesprek gaan over de dilemma’s en voorstellen.
ENCI

Al sinds 2010 zijn de provincie, ENCI, Natuurmonumenten, Stichting Sint Pietersberg Adembenemend, Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI en de gemeente bezig met de uitvoering van het ‘Plan van Transformatie’. Veel punten zijn al gereed, maar bepaalde punten blijken moeilijk of niet uitvoerbaar te zijn. Daarom hebben de partijen afgesproken dat ze samenwerken aan een aangepast eindbeeld.

Het college van burgemeester en wethouders wil nu eerst van de gemeenteraad horen welke voorstellen de gemeente kan meenemen in het gesprek met de andere partijen. Die gemeentelijke voorstellen staan in het Startdocument Plan van Transformatie ENCI-gebied.

Na deze informatiesessie/stadsronde bespreekt de raad het Startdocument in de raadsronde op 18 februari. Op 10 maart vindt hierover besluitvorming plaats.

Praktische informatie

Datum: zaterdag 1 februari 2020
Tijdstip: 09.00 – 12.00 uur
Locatie: de foyer van AINSI; adres Lage Kanaaldijk 112-113
Voor wie: voor iedereen
Aanmelden: wordt op prijs gesteld via griffie [at] gemeenteraadmaastricht.nl
Parkeren: u kunt uw auto of fiets parkeren op de parkeerplaats voor de deur. 
De stukken worden vooraf openbaar gepubliceerd in het raadsinformatiesysteem.